Nya rön om Neandertalarna i västra Europa 1


UNT skriver om en studie av Neandertal-DNA som presenterats i Molecular Biology and Evolution. Man har analyserat mitokondrie-DNA från olika Neandertalpolulationer i olika geografiska områden och från olika tider. Mitokondrie-DNA är DNA som inte finns i cellkärnan utan i cellens mitokondrier (cellernas kraftgeneratorer), och det ärvs som en kopia från modern. Mitokondrie-DNA förändras endast genom mutationer, vilket gör att det är ett bra verktyg för att spåra släktskap på mödernet. Om en population har liten variation i mitokondrie-DNA betyder det att människorna i den härstammar från ett fåtal kvinnor.

Neandertalmänniskorna utvecklades i Europa för 600 000 – 300 000 år sedan. De var spridda i Europa och Mellanöstern. Man har hittat verktyg som de tillverkade, varav de äldsta arkeologiska bevisen är 300 000 år. En gradvis utveckling av stenverktygstillverkning visar på en större grad av innovation än hos tidigare Homo-arter, och många vill klassa dem som våra kusiner Homo Sapiens Neanderthalensis. Andra anser att de istället ska klassas som Homo Neanderthalensis. Vi kan ju idag konstatera att europeer i genomsnitt har 3% Neandertal-DNA, så vår art har uppenbarligen kunnat reproducera sig med dem, och det tyder ju på nära släktskap. Neandertalarna bodde i grottor, man har inga arkeologiska bevis för andra boplatser. Man har också via analyser kunnat konstatera att de åt växter och landlevande djur. Anatomiskt modern människa å andra sidan har i princip alltid ätit en del fisk, och gärna levt nära vatten.

Forskarna har sett att variationen i mitokondrie-DNA hos Neanderthalare i västra Europa minskade radikalt vid 48 000 år sedan. Det innebär att Neandertalarna nästan försvann från västra Europa vid denna tid, och att de som sedan levde där var ättlingar till en mindre överlevande grupp, eller från nyimmigranter från centrala/ östra Europa.

Ett skäl till att man ser detta som intressant är naturligtvis att detta var innan den anatomiskt moderna människan (Homo Sapiens Sapiens) kom till dessa områden i Europa. Detta var också en tid med stora klimatförändringar, och man drar slutsatsen att Neandertalmänniskorna kanske var mer känsliga för klimatförändringar än vad vi hittills har trott.

Det är oklart varför Neandertalarna dog ut, om det berodde på klimatförändringar, konkurrens med anatomiskt modern människa eller en kombination. Konkurrensen kan ha varit om resurser eller regelrätta strider. Man ser dessa nya rön som ett indicium på att klimatförändringar kanske hade en större betydelse, och jag antar att vi är många som gärna skulle se att det inte var våra förfäder som var skyldiga till Neandertalarnas utrotning. Hur det faktiskt var med den saken vet vi inte, och det är nog ganska osannolikt att vi någonsin kommer att veta det.


En kommentar till “Nya rön om Neandertalarna i västra Europa

Kommentarer modereras. Välkommen!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *