Dagsarkiv: 25 mars, 2012


Vikten av grönska

Jag lyckades ta mig till föreläsningen om naturens betydelse för rörelse och hälsa. Den var på det hela taget mycket intressant, även om det är ett mycket svårt område att studera. När det gäller observationsstudier finns ju de vanliga problemen och frågorna. Bosätter sig mer hälsomedvetna människor närmare naturområden för att kunna vistas och motionera […]