Månadsarkiv: april 2012


Jordbrukar- eller jägargener? 11

I DN skrivs om en ny svensk studie, av samma forskargrupp i Uppsala som nyligen presenterade en studie om Neandertalarnas gener i olika delar av Europa. Karin Bojs kommenterar här och här. Man har studerat gener från fyra svenska invånare för 5000 år sedan, en från ett bondesamhälle i Västergötland, och tre från jägar- samlarbefolkningar […]


Tankar kring överviktskirurgi

DN har en ny artikelserie om ett fetare Sverige. Här skriver man om överviktsoperationer, läkarna vill ha nya urvalsmetoder och inte enbart se på BMI. Det beror på att kirurgin visat sig ha effekt på flera sjukdomar, exempelvis diabetes typ 2, och man föreslår att exempelvis titta på insulinnivåer. Personer med förhöjda insulinnivåer har större […]


Dygnsrytm, sömn och metabolism 1

Vetenskapsradion och DN rapporterar om en studie där man utsatt försökspersoner för en treveckorsperiod med rullande 28-timmarsdygn, svagt ljus och begränsad möjlighet till sömn (6,5 timmar per 28-timmarsperiod, motsvarande 5,6 timmar per 24-timmarsdygn). Detta resulterade i ett betydligt högre blodsocker efter måltid, kopplat till en minskning av insulinfrisättningen med 32%. Vilometabolismen (BMR, Basal Metabolic Rate) […]


Medicin mot matberoende? 1

DN skrev igår om en studie från Göteborgs Universitet där man visat att substansen exendin-4 minskat beteenden kopplade till matberoende hos råttor. Det är som sagt en råttstudie, och vore kanske inte så intressant om det inte vore för att exendin-4 är den verksamma substansen i de nya diabetesläkemedlen Byetta och Bydureon. Dessa har visat […]


Rapport om svensk skolmat 1

SvD och DN skriver idag om en rapport som visar att färre än hälften av de 191 skolor som undersöktes våren 2011 näringsberäknade matsedeln. Det är ju allvarligt, för det tyder på att man inte alls är medveten om vad man serverar barnen. Rapporten kommer från SkolmatSverige, som bla finansieras av Livsmedelsverket. Man har därför […]


Mats-Eric Nilsson om barn i dagiskök

Mats-Eric Nilsson skriver läsvärt i SvD om hur sällsynt det blivit att barn får hjälpa till att laga mat i dagiskök. Det är dags att vi även värderar andra aspekter än den hygieniska. Barn mår bra av att få delta i det verkliga livet, alla människor mår bra av att känna att de kan hjälpa […]


SLV-rapport om fisk

SvD skriver om att Livsmedelsverket analyserat näringsinnehåll i ett antal fiskar, fiskprodukter och skaldjur. En del nyare tillskott i butikernas sortiment saknades i livsmedelsdatabasen, och en del produkters näringsvärde behövde uppdateras. Man kommenterar även miljöaspekten och rekommenderar MSC- eller KRAV-märkt, och ger makrill och sill som exempel på bra val ur både närings- och miljöaspekt. […]


Samarbete och stora hjärnor

DN skriver om en studie (free full text) som visar att samarbete ökar det evolutionära trycket mot större hjärnor. Det finns olika hypoteser kring våra stora hjärnor, om den huvudsakliga drivkraften har varit fördelarna från bättre problemlösning, eller om fördelarna har handlat främst om att bättre kunna hantera samarbete. Den här studien tyder på att […]


Amylas i saliv minskar blodsockersvar från stärkelse 1

En ny studie presenterad i The Journal of Nutrition  visar att personer med hög aktivitet av enzymet amylas i saliven får ett lägre blodsockersvar vid stärkelsekonsumtion än personer med låg sådan aktivitet. De med hög aktivitet fick ökade nivåer insulin i ett tidigare skede och blodsockret lagrades därmed snabbare in i cellerna. Forskarna tror att […]