Mia Lundin vilseleder kvinnor 93


Mia Lundin är sjuksköterska och barnmorska, och arbetar med ”funktionsmedicin”, som sägs vara orsaksinriktad istället för symptomdämpande. Man vill arbeta med ett helhetsperspektiv, och mycket av detta låter ju bra. Mia Lundin har skrivit boken ”Kaos i kvinnohjärnan – balansera dina hormoner och signalsubstanser på ett naturligt sätt”.

Denna helg har det varit en mässa här i Mariehamn om ”Hälsa och skönhet”. Mia föreläste där igår, och inträdet till mässan var bara 5€, så jag tyckte att det kunde vara kul att höra lite vad hon sa. Jag hade gjort ett litet försök att hitta saklig information om Mias bok och eventuell kritik, men inte hittat något uppenbart.

Till en början var det en ganska bra föreläsning, med en genomgång om olika hormoner och signalsubstanser, och hur de påverkar oss. Med min begränsade kunskap på området hittade jag i alla fall inga uppenbara fel. Hon har en bra poäng just i att kvinnors hormonnivåer varierar naturligt i stor utsträckning, och att det innebär att det finns viktiga skillnader mellan kvinnor och män, och att de även har medicinska konsekvenser. Man förstår ju att det har varit enklare för läkemedelsbolag att forska mest på män, och att mycket av läkemedelsförskrivning till kvinnor, barn och äldre fortfarande vilar på mycket lösa grunder.

Men efterhand förstod jag att Mia Lundin propagerar för hormonbehandling av alla kvinnor som närmar sig klimakteriet, och att hon hävdar att det finns stora hälsomässiga fördelar med det. Hon började sitt argumenterande kring detta med ett felaktigt evolutionärt argument: ”Det är först nu på senare tid som vi lever så länge. Förr blev man bara 50 år, men nu är livet med klimakterium och menopaus kanske halva livet.”

Detta är ju en vanlig missuppfattning. Visserligen har medellivslängden varit väldigt låg, både på stenåldern och på 1700-talet, men detta har främst berott på hög barnadödlighet. Av de som klarade barnaåren var det en ansenlig del som blev riktigt gamla. Det finns mycket forskning som tyder på att speciellt mormödrar är av stor betydelse för barns överlevnad. Det finns mycket teorier kring att detta skulle gjort att kvinnor som levt länge i menopausen genom att bidra till sina barnbarns överlevnad spridit sina gener bättre än andra kvinnor

Människor är ju ett av de få djur som utvecklats till att upphöra att menstruera, och den enda primaten som har menopaus. Detta är evolutionärt utvecklat för en funktion, och inte ett olyckligt faktum som vi plötsligt har råkat upptäcka när vi lever längre. Nu blir ju jag mycket irriterad när man använder evolutionära argument på ett slarvigt och felaktigt vis, men detta är inte den enda anledningen till att vara upprörd över Mia Lundins föreläsning (och bok, får jag anta).

Mia Lundin påstod dessutom att hormonbehandling (östrogen) minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 50%. Jag vet inte var hon hittat den siffran, men den stämmer med denna publikation från 1991, där man i observationsstudier sett en sådan korrelation:

Most, but not all, studies of hormone replacement therapy in postmenopausal women show around a 50% reduction in risk of a coronary event in women using unopposed oral estrogen. These important observations need to be confirmed in a double-blind, randomized clinical trial, since the protection is biologically plausible and the magnitude of the benefit would be quite large if selection factors can be excluded.

Efter dessa observationsstudier såg man ju många potentiella fördelar med hormonbehandling. När man väl genomförde randomiserade studier, såg man alltså inte dessa fördelar. Det man såg i observationsstudierna var alltså en korrelation av att de som fick hormonbehandling oftare var mer hälsomedvetna, tränade, åt bättre, och hade det bättre ställt ekonomiskt och socialt (och kanske, som vi ska se senare, vid vilken tidpunkt de börjat ta hormonersättningen). I randomiserade studier såg man ingen nytta alls ur hjärt- och kärlsynpunkt, men ökad risk för stroke och vissa cancerformer.

Till Mias försvar ska jag säga att hon poängterar att man ska börja med hormonbehandlingen i samband med klimakteriet, och inte långt senare. Det finns studier som tyder på att en sådan behandling kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 25%. TILLÄGG 2 november: Denna analys tar med en mängd studier på kvinnor med bortopererade livmödrar och äggstockar, där hormonersättning rimligen har positiv effekt (eller där avsaknad av hormonersättning bör vara skadligt). De ingående studierna på friska kvinnor är få, och bör ha bidragit i mycket liten del till eventuell hjärt- och kärlsjukdom. Det är mycket märkligt att inte nämna det i titel eller abstract, men det kan kanske bli så när man har kopplingar till läkemedelsbolag. SLUT TILLÄGG

Det är möjligt att pendeln kring hormonpreparat svänger vidare, det har ju varit mirakelmedicin för att bli livsfarligt, och sanningen är kanske att det kan ha fördelar om de används på rätt sätt till rätt kvinnor. Men exakt hur de ska användas, och för vilka det istället ökar risker för sjukdom och död är ännu osäkert, så jag skulle absolut inte ta till hormonpreparat bara för att jag är kvinna i en viss ålder.

Mia Lundin propagerar också för bioidentiska hormoner, och menar att de skulle ha mindre risker än andra preparat. Detta tycks inte ha vetenskaplig grund. I denna artikel konstaterar man också att salivtester (som Mia Lundin säljer) för att mäta hormonnivåer är onödiga och troligen otillförlitliga. Här skriver man också om bioidentisk hormonterapi, och om salivtester:

Easily collected, saliva is similar to an ultrafiltrate of blood. Proponents of salivary testing suggest that measured hormone levels are reflective of the levels of free or bioavailable hormones in the serum of any given patient. The science supporting this type of testing for sex hormones has demonstrated poor reproducibility and large collection and assay variability even for a given individual, depending on the time of day, diet, salivary flow, and hormone being tested.35,36 Further, the idea that salivary hormone levels are related to the menopausal symptoms experienced by women has no scientific foundation.30 Even with standard FDA-approved HT for menopausal women, measurement of serum hormone levels can be potentially misleading because hormone levels do not always predict therapeutic effect (thus the recommendation to use symptoms as the clinical end point for dosing).17,34 The FDA has stated that no scientific evidence supports the use of salivary testing to titrate hormone dosages or monitor hormone levels.31

Efter två graviditeter och amningsperioder är jag ganska medveten om att hormonsvängningar kan påverka oss kvinnor kraftigt. För egen del har det varit extremt tydligt att jag blivit enormt mycket mer gråtmild under dessa perioder, och gråtit för minsta sak jag sett på TV. Det är klart att det är knepigt i tider när man inte förstår sig på sig själv, och när ingen annan gör det heller, kanske allra minst en läkare. Här tror jag att kunskap om hormoner kan hjälpa till, genom att man kan få lite förståelse för en del av det som händer på hormonell nivå och hur det påverkar oss. Det är oerhört tragiskt att somliga kvinnor mår jättedåligt, och att sjukvården inte kan hjälpa, eller att kvinnorna har så lite förtroende för sjukvården så att de hellre litar på sig själva efter att ha läst Mia Lundins bok. Det är också väldigt tråkigt att Alandica väljer att bjuda in en sådan föreläsare, eller kanske snarare att det är sådana föreläsare som efterfrågas.

Sammanfattningsvis blandar Mia Lundin fakta med rent strunt. Hon rekommenderar exempelvis homeopati, vilket ju säger det mesta. Jag blev förstås mest upprörd över hennes slarviga evolutionära resonemang, och ställde en fråga kring detta. Svaret blev något i stil med att kvinnor kanske visst blev gamla tidigare också, men att de fanns i ett sammanhang, och att samhället ser så annorlunda ut idag. Det är ju sant, men det är ju knappast en orsaksinriktad lösning att alla kvinnor ska inta hormoner för att vi lever ett liv som vi inte är anpassade för.


93 kommentater till “Mia Lundin vilseleder kvinnor

 • Ulrika Sneitz

  Hej!

  Det förvånar mig att du kan formulera dig så okunnigt i ett inlägg, efter att du just har närvarat på Mias föreläsning. Jag befann mig också som åhörare i publiken och hörde din fråga OCH Mias svar. Jag vill förtydliga att du befann dig på en föreläsning med en kvinna som i snart 30 års tid har hjälpt kvinnor som har känt sig maktlösa och som mått fruktansvärt dåligt. De har inte fått den hjälp de uppenbarligen behövt.

  Mia propagerar INTE för hormonbehandling till alla och det svarade hon även dig! Hon berättar dock att möjligheten finns för de som går igenom en ordentligt problematisk period, att det finns hjälp att få. Det betyder under inga omständigheter att ”alla” kvinnor ska äta hormoner som tillskott. Den stora massan ska skatta sig lycklig som inte behöver det. Men av olika anledningar är vi ett (inte så litet) antal som får problem av olika orsaker. Bl a som i mitt fall beroende på enormt stor stress i mitt liv som ledde till missfall. Jag har under fem år åkt in och ut till läkare, som förbryllat kliat sig i huvudet. Alla provsvar var bra, men jag mådde inte bra. Till slut skrev en läkare ut ett kraftikt SSRI preparat…som fullkomligt slog ut min matsmältning totalt och gav mig fruktansvärda symptom. Jag blev så dålig, så jag hamnade på sjukhus.

  Tack vare Mias bok, bioidentiska aminosyror och bioidentiskt progesteron är jag i dag helt frisk…friskare än jag kanske varit på många år! Det här är inget humbug…dock finns en enormt stor rädsla för detta, som grundar sig på ren och skär okunskap.

  Om du på denna sida skulle skriva om alla förbannade SSRI-mediciner och psykiska diagnoser, som totalförlamar människor och gör dem bereoende eller att de tappar bort tron på sig själva, skulle jag förstå det…men att du med osakliga argument (på vilket sätt visar du att dina inklistrade exempel grundar sig på evidensbaserade studier?) sågar något som har gett livet tillbaka till så många kvinnor…förvånar mig oerhört.

  Som jag säger; det här är ett område som det forskas alldeles för lite på. De kvinnor som du refererar till, som också blev gamla…levde inte med den stressen som t ex många av alla ensamstående mammor gör. De heltidsarbetar för kanske låg lön, drar alltså ett tungt ekonomiskt lass, har kanske barn som går under i skolan,de kanske blir sjuka, har ingen som de kan dela alla sina beslut med i vardagen…och det är så oerhört många fler belut som ska tas i dag än för 100 år sedan,ska förväntas leva upp till hög materiell standard ändå…listan kna göras lång…villkoren för kvinnor i dag är väldigt annorlunda.

  Jag har aldrig förstått vilket behov en sådan person som du har, som måste racka ner på något som uppenbarligen har hjälpt så många. Är det rädsla, avundsjuka…eller har du själv blivit sjuk av att du tagit för mycket progesteronkräm…?

  Skärpning! En ursäkt till Mia Lundin är på sin plats !!!

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Ulrika Sneitz,

  Tack för att du skrev en kommentar till mig istället för att vara arg i tysthet. Jag är verkligen ledsen för det du och många med dig gått igenom. Det är ett enormt problem att sjukvården är så dålig på att hantera personer som inte har en lätt ställd diagnos, tro mig, jag vet det av egen erfarenhet. Från min presentationssida:
  ”Min erfarenhet är att sjukvården saknar helhetsperspektiv och insikt i hur näringsstatus, fysisk aktivitet och stress påverkar hälsan. Jag vill bidra till att öka sådan insikt i sjukvården, samt hjälpa människor att själva kunna bli friskare och hålla sig friska genom livsstilsförändringar.”
  Jag har också kritiserat sjukvården för att man inte arbetar förebyggande, och för felaktig och onödig läkemedelsförskrivning.
  http://www.ursprungsliv.nu/2012/05/klok-geriatrikprofessor-i-dn/

  Jag uppfattade kanske inte att Mia inte rekommenderar hormonbehandling till alla. Av någon fråga fick jag intrycket av att någon läst boken och fått uppfattningen att det var dags att börja använda hormoner för att undvika demens. Jag får kanske läsa boken och göra en mer ingående faktagranskning och källkontroll, men det kommer att dröja innan jag tar mig tid till det.

  Att denna text skulle baseras i exempelvis rädsla eller avundsjuka hos mig hoppas jag inte. Jag är en kritisk person. När jag är på en föreläsning, och när det visar sig att föreläsaren har helt fel i den del som jag verkligen kan något om (människans evolution) så blir jag lite undrande över om resten stämmer. Då går jag hem och kontrollerar om exempelvis uppgiften som jag tyckte lät hög (50% mindre hjärt- och kärlsjukdom) stämmer. När den inte heller visar sig göra det, då undrar jag om det finns mer som inte stämmer, och om det är så att Mia Lundin hör till den stora skara som tjänar pengar på desperata människor med lite tveksamma metoder.

  Jag är naturligtvis glad att höra att du har hittat en väg och mår bättre idag. Du är välkommen att ringa mig, mitt telefonnr står på presentationssidan (Anna Friebe). Vi kan ju ses och talas vid i verkligheten, det kan vara enklare att förstå varandra då.

 • Ulrika Sneitz

  Hej igen Anna!

  Tack för ditt svar. Jag tycker verkligen att du ska ta dig tid att läsa boken innan du uttalar dig för mycket om vad Mia Lundin gör.

  När det gäller dina redovisade fakta kring randomiserade studier, vill jag bara påpeka att du måste vara väldigt noga med vad det är för substanser som använts i de olika studierna. Det Mia vill föra fram är fördelarna kring bioidentiska homonpreparat och faran med de syntetiska hormontillskotten. I flera studier ser man ökade risker för kvinnor, men fokuserar inte på att det är syntetiska tillskott som använts, såsom premarin (östrogen), framställt ur urin från gravida ston, och syntetiskt progesteron (medroxyprogesteron)

  Läs denna artikel…

  http://www.ehdin.com/?id=1944

  ang. att vilseleda kvinnor om risker. Jag hävdar att läkemedelsverket är ”köpt” av läkemedelsföretag. De kräver evidensbaserade studier, samtidigt som bioidentiska produkter inte kan patenteras, vilket resulterar i klent intresse från läkedelstillverkarna och andra företag som finansierar studier. Här kan vi prata om moment 22…

  Jag delar dina synpunkter i mångt och mycket, när det gäller sjukvården…men jag uppmanar dig att läsa på ordentligt innan du går ut och kritiserar aktörer. Jag är fullkomligt övertygad om att Mia inte far fram med siffror som inte stämmer. Det skulle bli hennes ”död”…det kan vilken novis som helst räkna ut. Om hon ska kunna få hela läkarkåren att öppna ögonen för detta, måste hon ha kött på benen., det är endast resultat från studierna som ”öppnar dörrar”.

  Mvh Ulrika

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Ja, jag tror att Mia har vissa poänger. Jag har sett en del som tyder på att bioidentiska hormoner skulle kunna vara lite bättre och med lite mindre biverkningar. Samtidigt är ju riskerna mycket större om man väljer produkter som inte är godkända och har samma kvalitetskontroll. Mia verkar rekommendera vettiga alternativ, men överdriva fördelarna med hormonbehandling och rekommendera dåligt belagd salivtestning. Den största skadan är sannolikt på plånboken, för kvinnor som gör tester och tar produkter som de inte behöver.

  http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1152695

  Det finns många i vilseledningsbranchen, helt klart. Många gör det i god tro också. Jag ska försöka återkomma till det här ämnet i framtiden.

 • Ulrika Sneitz

  Med ålder följer vishet!

  SSRI-preparat är kvalitetstestade och godkända. Min åsikt är att de håller på och knäcker en hel generation människor just nu och hur mycket pengar tjänar inte läkemedelsföretagen på detta…?

  Vad har du för kunskaper som gör att du kan gå ut och säga att Mia Lundin överdriver fördelarna? Själv skulle jag absolut inte våga mig på något sådant, fast jag själv har arbetat som hälsocoach i många år! Jag kan säga att JAG tror si eller så…MEN jag kan aldrig gå ut och säga att det ”är så”. Jag rekommenderar dig i ditt fortsatta bloggande; att du tydligt skriver ”min åsikt är…”

  Den artikeln du refererar till är för det första skriven av motståndare till BHRT…dessutom är dessa motståndares huvudargument fortfarande att det inte finns tillräckligt med evidensbaserade studer. Abslout finns det naturligtvis en stor okunskap hos många som går ut och rekommenderar dessa hormoner som ”naturliga”. De är visserligen utvunna ur växtextrakt…men förädlade i labb. Vi som har den rätta kunskapen, vet vad som gäller, men testar hellre bioidentiska hormoner än syntetiska hormoner utvunna ur hästurin.

  Salivtest har hjälpt mig. JAG tror på dem. Många andra människor tror på Healing. Jag väljer att inte prova på det, MEN om någon känner sig hjälpt av detta väljer jag att visa den personen respekt och tänker inte börja skriva tråkiga inlägg om att det skulle vara humbug. Det känner jag mig alldeles för ödmjuk för att göra. Vill någon annan använda dem för att de tror på dem, är det upp till individens eget val och ansvar. Det viktiga är bara ATT JAG HAR ETT VAL. Att jag inte blir påtvingad det som jag uppfattar som förlegad skolmedicin; traditionell hormonbehandling. Jag väljer själv och tar ansvar för mina val.

  Jag hoppas att du är medveten om att du i din kritik inte bara kritiserar Mia Lundin utan även kritiserar 1000-tals kvinnor ( jag är en av dem), som efter eget val, har fått ett bättre mående. Det tycker jag tyder på ”övermod” och framstår dessutom som dumt.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Ulrika Sneitz,

  För att jag ingenstans när jag letat hittat något (utöver observationsstudier som är erkänt otillförlitliga) som skulle indikera en så stor fördel för hjärt- och kärlhälsan som 50%. Ingenstans. Dessutom verkar fördelarna vara störst för de kvinnor som är unga och redan innan har låg risk, vilket tyder på att sannolikheten för att det är relevant för verkliga kvinnor är mindre.

  Man kan absolut säga vissa saker utan att det bara är en ”åsikt”. Healing har ingen visad effekt, homeopati har ingen visat effekt. Det finns en placeboeffekt som är enorm. Om vi tror på något hjälper det oss i stor utsträckning. I hormonernas fall handlar det inte bara om placebo, naturligtvis, detta var ett exempel. Du kräver inte av Mia Lundin att hon ska precisera att det hon säger är en ”åsikt”.

  Jag vill verkligen inte kritisera kvinnor som har lyssnat på Mia Lundin. Jag vill hjälpa kvinnor att tänka till om vad som är rimligt och sätta sig in i frågan lite bredare. Det kan vara bra att se argument för och emot innan man fattar ett beslut

  Och jag har sett tillräckligt med gamla, inskränkta människor för att tvivla på korrelationen med ålder och vishet.

  Du får gärna argumentera i sak för salivtest. Om du har Mias bok, kanske det finns någon referens där som visar på att det är användbart. Jag är öppen för att ändra mig. Men jag tänker inte göra det bara för att det finns folk som ”tror” på salivtest. Jag tycker att det låter rimligare att utgå ifrån symptombild som skolmedicinen föreslår.

  Visst har läkemedelsbolag enorma ekonomiska intressen, men det är ju utan tvivel så att det är Mia Lundins levebröd också.

 • Ulrika

  Hej Anna!

  Du har skrivit en bra blogg om vetenskapliga studier! Det är här som jag tycker fokus borde ligga nu. Hur går de vetenskapliga studierna till och hur mycket kan läkemedeltstillverkarna påverka.

  Dock vill jag fortfarande framhålla att det för mig framstår som dumt att basera sina åsikter på enbart studier , som man starkt kan ifrågasätta, utifrån just ovanstående. Jag försöker numera bygga mina åsikter på ”egen” beprövad erfarenhet, d v s undviker att uttala mig om sådant jag inte har egen erfarenhet av…men vissta kan jag verka som språkrör och vid behov visa på både det ena och det andra.

  Jag har inga problem med att föra fram den kritik som Mia Lundin möter…bara den är saklig. Min enda möjlighet till att kunna påverka är att vara väl insatt i den. Dock , efter att själv ha fått bukt med egen sjukdom, efter att traditionell skolmedicin gått bet…kommer jag att använda mina egna beprövade erfarenheter i fortsättningen, som ett komplement till det som traditionell skolmedicin förespråkar. Du ifrågasätter själv den vetenskapliga forskningen, men grundar ändå dina starka åsikter på den.

  Jag har blivit mer ödmjuk…och jag tycker att den högutbildade läkarkåren skulle tjäna på att vara det också.

  Avslutningsvis vill jag referera till den nya patientlagstiftning som trädde i kraft i Sverig den 1 juli 2011:

  Där står det i 6 kapitel 1 §:

  ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap
  och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull…hälso- och sjukvård
  som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.”

  Vid vissa tillfällen har jag mött en stor brist på respekt inom sjukvården. Vården har inte genomförts i samråd med mig som patient. Sjukvården vill enbart tala om vetenskap, samtidigt som man starkt kan ifrågasätta tillförlitligheten i studier överhuvudtaget. Där finns fortfarande mycket att önska.

  Låt oss istället tillsammans väcka opinion kring detta!

  Läs gärna resten av PSL 6 kap också…finns på:

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100659.htm

  med vänliga hälsn
  Ulrika

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Absolut Ulrika, jag håller med dig om att det är ett större problem att skolmedicinen har så mycket brister. Jag håller med dig om att många läkare är usla på kommunikation med patienten, och har svårt att inse att många med en sjukdom kan mer än läkaren om sitt specifika tillstånd. Jag hoppas att du är med på tåget att väcka opinion för bättre vetenskapligt underlag. Det är väl därför jag vill ägna mig åt det som jag brinner för och inte ägna dagar åt att granska fakta i Mias bok.

  Samtidigt är de siffror som Mia Lundin visar på fördelar med hormonbehandling från publicerade studier. Så om något är siffrorna redan överdrivna vad gäller fördelarna, plus att Mia väljer att visa de allra mest positiva siffrorna och indicierna som går att hitta någonstans, utan att ta kvalitetshänsyn. Så fördelarna är förmodligen ännu mindre än den sammanvägda bilden från vetenskapen (som visar på ganska små fördelar, se mitt TILLÄGG i texten ovan). För att förtydliga: det verkar inte finnas så stora risker med bioidentisk hormonbehandling för de som behöver för klimakteriebesvär (det finns ju också läkemedelsgodkända bioidentiska preparat) men det är inget som alla bör ta för att minska risker för sjukdom.

  Något kan man ju fortfarande ha studier till. De visar på en övre gräns för nyttan man kan få av preparaten, och en nedre gräns för risken man kan utsättas för. Det är ju svårt att ha som underlag för beslut, men lite kan det hjälpa med sunt förnuft.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Och likaså salivtestning, naturligtvis. Hade det funnits indikationer på att det fanns fördelar med att förskriva hormonpreparat på de grunderna, så hade läkemedelsbolagen sett till att vi fick veta det, jämför statiner. Preparat som vi i västvärlden tar under lång tid för att kanske undvika sjukdomar i framtiden (istället för att ta hand om oss, äta bra, stressa ner, motionera) är de stora kassakorna.

 • Ulrika Sneitz

  Hej igen Anna!

  Tror du faktiskt att läkemedelsföretagen skulle vara intrtesserade av att satsa på något, som mer eller mindre skulle göra deras egna mediciner överflödiga???

  Människor som nyttjar salivtester är intresserade av alternativ. De väljer andra möjligheter än vad traditionell skolmedicin kan erbjuda. Många har dessutom redan valt bort syntetiskt framställd medicin.

  Det pågår en massiv debatt mot salivtester…även en massiv debatt mot bioidentisk hormonbehandling…jag undrar vilka som egentligen ligger bakom den debatten…? Dock kommer det hela tiden små studier som börjar bana väg för salivtester. Jag tänker inte ge upp hoppert om dem i första taget 🙂

  Jag tror i alla fall mer på salivtester än på blodprov, när det gäller hormoner och signalsubstanser…

  och glöm inte att läkemedelsbolagen inte kan ta patent på bioidentisk medicin…dvs det ligger inga pengar i detta = inget intresse!

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Ulrika,

  ”Tror du faktiskt att läkemedelsföretagen skulle vara intrtesserade av att satsa på något, som mer eller mindre skulle göra deras egna mediciner överflödiga???”

  Hur menar du överflödiga?

  Läkemedelsbolagen har ju dels preparat som inte är bioidentiska, men som har liknande effekt, dels finns det flera preparat där man patenterat exempelvis plåsterfunktionen, eller distributionen på annat sätt och säljer bioidentiska preparat. Naturligtvis är de intresserade av att sälja sina produkter, och därmed delar de Mia Lundins intresse att framhäva nyttan av hormonersättningar och skulle vara intresserade av att få läkare att skriva ut preparat grundat på salivtester.

  Jag är faktiskt fullständigt övertygad efter att ha läst en fullkomligt bisarrt genomförd metaanalys som påstås visa att risken att dö minskar med 30% om man tar hormonpreparat tidigt efter/ i samband med klimakteriet. Hårresande, det är bland det absolut värsta i forskningsväg jag sett. Att den överhuvudtaget skrivits är knasigt, att den passerat peer-review och publicerats är rubbat, jag är närmast mållös. Det kanske blir ett inlägg om den artikeln.

  Som jag försökt säga så är jag inte intresserad av om folk ”tror” på det här eller ”är intresserade” av alternativ. Jag är intresserad av att veta om det finns några skäl för det. Har du någon referens till någon av dessa små studier om salivtester som kommer hela tiden? Varför vill du så gärna tro på just denna metod? Du får förstås vilja tro och tro vad du vill, men om du vill att jag ska lyssna så får du hitta några verkliga argument. Det spelar inte mig någon roll vad du tror.

  Jag är mer benägen att tro att någon är oärlig när man vill sälja något, det må vara statiner, syntetiska hormoner, bioidentiska hormoner eller salivtest, än när någon säger: ”Nej, den här diagnostiken/ behandlingen har vi inte tillräckliga grunder för att genomföra.” Som jag också sagt så är alltså rekommendationerna från vetenskapligt håll varken att använda blodprov eller salivtester för klimakteriebehandlingar, utan att gå på symptombild.

  En sista fråga: Det tycks inte finnas så stora studier på bioidentiska hormoner att man kan säga så mycket om minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom från dessa. Tror du att Mia Lundin baserar sitt ”minskad risk med 50%” på en utvald studie (på syntetiska preparat) med dålig kvalitet för att den siffran är störst, eller tror du att hon gissar helt fritt? Jag vet inte vilket som är värst.

  Som jag har sagt innan till personer som diskuterar här: Du får backa upp dina påståenden med några källor, jag har inte tid att diskutera kring vad du tror och tycker.

 • Ulrika

  Hej Anna!

  Du får gärna fortsätta bevaka alla studier och bygga upp dina åsikter kring dessa.

  Jag har lång erfarnhet av sjukvård som inte fungerar för alla. Jag har också blivit frisk, utifrån att alla mina symtom stämde med det Mia beskriver i sin bok….därför tror jag på det jag säger och behöver ingen forskningar som stöder det jag för fram. Jag är så simpel, så jag känner min kropp och märker vad den mår bra av.

  Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter, som är sanna för mig och ingen annan, MEN om upplever att man inte får bukt med dåligt mående, visar berättar jag gärna om min väg rån sjuk till frisk.

  Vill bara nämna att mina bekymmer började efter min andra graviditet, då jag blev akut sjuk i lunginflammation. Då hade jag även haft en parasit i ca 10 år (som jag plockat upp i Kina)…by the way 🙂 Den upptäcktes av en läkare här på sjukhuset. I dag förstår jag att kroppen blev näringsmässigt utarmad och att tarmen tog mycket stryk. Det ena leder till det andra.

  mvh Ulrika

  mvh Ulrika

 • A F

  Ulrika,

  Jag testar naturligtvis också olka saker för min egen del om det låter vettigt, även om det inte är vetenskapligt klarlagt helt och hållet. Men jag skulle aldrig testa exempelivs homeopati som är helt omöjligt att det kan ha någon effekt.

  Man kan berätta för andra också om vad man har haft för problem och vad man gjort för att bli av med dem, det kan hända att det kan hjälpa någon.

  Däremot tycker jag att man kan ställa högre krav på någon som säljer böcker, hormoner och diagnostik att det hon säger är sant ur ett mer objektivt perspektiv. Det hjälper inte att x personer blivit hjälpta, många blir bättre av slumpen, många tycker sig ha blivit hjälpta av homeopati, man blir ofta friskare av placeboeffekten, etc. Hormoner, om än bioidentiska, är verksamma substanser, och vi vet inte om effekten på lång sikt är positiv eller negativ.

 • Ulrika Sneitz

  Hej igen Anna!

  Mia Lundin är inte ensam om att föra fram sina tankar om bioidentiska hormoner…läs boken ”It must be my hormones” av Dr Marion Gluck, verksam i London…och läs f.ö. också Mias bok och ta dig en rejäl funderare kring det hon skriver.

  Avslutningsvis kanske jag borde ifrågasätta den siffra du har hakade upp dig på under Mias föreläsning…du missuppfattade ju helt klart svaret som hon gav på din fråga…

  Ledsamt för dig att du är kritisk till något som jag misstänker kommer att få stor genomslagskraft inom de närmaste åren…men placeboeffekt…hm…din argumentation mot bioidentiska hormoner börjar spåra ur. Avslutningsvis är jag nöjd med att jag förhoppningsvis har fått dig att tänka till kring hur du uttrycker dig på din blogg.

  mvh Ulrika

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Ulrika,

  Jag börjar tro att du inte vill förstå vad jag skriver. 🙂

  Lycka till framöver!

 • Ulrika Sneitz

  Jag är ledsen Anna…men då missförstår du mig…handlar inte om vilja till att förstå…handlar bara om att du till största delen för fram skeptisism kring detta med bioidentiska hormoner och salivtest.

  Jag delar helt enkelt inte dina åsikter 🙂

  mvh Ulrika

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Ja Ulrika, jag är skeptisk mot det mesta. Jag kan för mitt liv inte begripa hur man kan leva utan att förhålla sig skeptisk. Tom jag blir ju lurad, hur är det inte för folk som inte har en skeptisk attityd? 😉

  Du behöver inte dela mina åsikter om att den som skriver en bok eller håller ett föredrag bör hålla sig till fakta, eller betona att det är gissningar vi talar om.

  Du behöver inte dela mina åsikter att om man ska använda evolutionära argument ska man kunna något om evolution.

  Du behöver inte dela mina åsikter att om man pratar om fördelar med en behandling eller diagnostik så bör dessa fördelar vara verkliga.

  Men du ska vara medveten om att dina åsikter här enbart är dina åsikter, vad du tror. Du har inte presenterat ett enda sakligt argument för att det du tror är sant. Förutom att det har fungerat för dig, vilket ju är jättebra – för dig. Det kanske är aminosyrorna som gjort skillnaden, det kanske hade fungerat lika bra med att äta mer kött och fisk, och lever en gång i veckan. Eller att du blev bättre när din näringsstatus kom tillbaka i form efter parasiten och graviditeterna. Jag vill bara säga att ingen kan veta. Man kan inte ha det som grund. Någon kan argumentera för homeopati med exakt samma argument som du har använt. Med skillnaden att med homeopati finns inga risker för biverkningar.

  När jag har skrivit något har jag backat upp det med källor och resonemang kring att det är vettigt. Du har inte bemött ett enda av mina argument sakligt. Som jag sagt, du får tro vad du vill, men om du kommer hit och vill få mig att be Mia Lundin om ursäkt, så måste du argumentera på ett vettigt sätt. Jag kommer inte att ändra min uppfattning för att du ”tror” på henne.

  Här finns ett resonemang kring olika typer av åsikter
  http://tranastyrka.se/nar-du-har-ratt-till-din-asikt-och-nar-du-inte-har-det/
  Jag håller inte helt med, jag tycker att du har rätt att tro vad du vill, men du kan inte argumentera här på det viset och bli tagen på allvar.

  Med all respekt för dig som människa, men inte för det du säger och det sätt du argumenterar på.

 • Ulrika Sneitz

  Hej igen Anna!

  Du verkar ha oändligt med tid till att plöja igenom forskningsrapporter mm. Fortätt med det, då du gör ett bra jobb. Det enda jag försökt säga är att det skulle var mer önskvärt om du skulle blogga mer ödmjukt. Nöj dig med att presentera fakta, men ge dina läsare en egen chans till att värdera den oändliga kunskap du verkar besitta. Som jag tidigare sa; var tydlig med att skriva att det är din personliga åsikt du för fram. För mig blir det du skriver fyrkantigt och sällan objektivt. Jag har läst igenom de forskningsrapporter som släppts när det gäller bioidentiska hormoner. Jag nöjer mig med att konstatera att fördelarna överväger.

  Jag tror på att kvinnor i dag löper stor risk att bli sjuka pga många olika orsaker. Att arbeta med hälsa är ett detektivarbete och det gäller att arbeta på många fronter…med kost, med motion, med stresshantering, med arbete, med relation mm. Bara kostomläggning har inte fungerat för mig. (jag är utbildad kostrådgivare) Fetter är jag alltid varit noga med, ekologiska mat köper jag, motionera kunde jag till slut inte alls. (Då har jag varit elitlöpare inom orientering.) Jag har använt uteslutningsmetoden och provat mig fram till dagens mående. Mia Lundin pratar inte bara om hormoner i sin bok. Hon betonar även stressreducering, mer proteinrik kost etc. Dessutom förespråkar hon akupunktur…men det vågar jag kanske inte nämna ???

  Jag har inga möjligheter att argumentera med dig när det gäller forskningsrapporter i övrigt. Jag har för övrigt inte den tiden till att läsa allt. Därför skulle jag med glädje läsa din blogg om du kunde förhålla dig mer objektiv när du skriver.

  Jag arbetar med människor i det lilla och använder egen förvärvad kunskap, egen och andras erfarenheter samt sunt förnuft i hälsoarbetet. För mig ligger fokus på att inspirera. Jag undviker att föra fram skeptisism och visar mina medmänniskor respekt. Vill de tro på homeopati…så får de göra det.

  Avslutningsvis…uppenbarligen är jag dålig på att argumentera, då jag inte som du kan rapa upp resultat från alla forskningsrapporter. Jag har ju tidigare förklarat att jag inte känner att jag behöver förlita mig på dem i alla lägen.

  Jag ska förkovra mig i konsten att argumentera…mina fyra år på högskola, då jag utbildade mig till svensklärare, räcker tydligen inte 🙁

  med vänliga hälsn

  Ulrika S

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Okej, jag efterlyser att Mia Lundin skulle vara mer ödmjuk och mer objektiv, och du efterlyser att jag ska vara mer ödmjuk och tycka mer som du (?).

  Jag ska fundera på om kategorin ”Humbug” var det som gjorde att du blev i affekt och inte förmådde ta till dig det jag faktiskt skrev – att Mia Lundin blandar vettigt med strunt, och att hon borde rensa bort struntet.

  Du får gärna ha en egen blogg där du för fram det du tycker är viktigt. Jag tycker att det är viktigt med ett kritiskt och skeptiskt förhållningssätt till det mesta, särskilt när folk vill sälja saker, och jag kommer att fortsätta att framhålla det på min blogg.

  Vänligen,
  Anna

 • Ulrika Sneitz

  Okej…vad är det för strunt Mia Lundin för fram…bara så jag får en samlad bild…kan du spalta upp strunt och ställa det mot vad som är bra?

  Neeej, absolut inte tycka som jag…MEN…vara mer objektiv . Det är bara det jag säger. Sluta angripa folk. Behandla andra med respekt. Vara snäll…etc 🙂

  Om du inte ens har läst Mias bok, tycker jag att du ska vara försiktig. Eftersom vi inte vet hur studier genomförs och vilka fakta som läggs fram…kan vi inte bara bygga våra åsikter på dem. Det finns tillräckligt med positiva fakta kring bioidentiska hormoner, som du skulle kunna föra fram.

  Du valde sida…på basen av…vad…en felaktig siffra ?

  Lycka till med ditt fortsatta bloggande! Jag har inte tid att blogga.

 • Cathrine Schück

  Jag heter Cathrine Schück och jobbar i Stockholm som kostrådgivare och samtalsterapeut med fokus på kost och hälsa.
  Jag var tillsammans med Mia Lundin en av föreläsarna på Åland för ett par veckor sedan, och hört flera av Mias föreläsningar i Stockholm.
  Jag följer själv Mias råd när det gäller både kost och hormoner och kan vid 54 års ålder säga att jag mår otroligt bra. Pigg, glad, sugen på ”livet”, slät och fuktig i huden och har tack vare rätt sorts hormoner aldrig behövt lida av övergångsbesvär.
  Dessa råd och kunskaper skickar jag vidare till mina klienter i samma ålder och ser med glädje hur de får livet, vikten och lusten tillbaka med rätt sorts kost och vettiga tillskott i form av bioidentiska hormoner.
  Jag vet inte hur man ser på hormontillskott i din värld, men i den värld jag lever i så skriver gynekologer ut hormoner och samarbetet mellan funktionsmedicin och skolmedicinen fungerar utmärkt.
  Vilken stenålder lever du i där man nekar kvinnor att få må bra och känna sig tillfreds med sin tid och sin ålder?
  Dina rader skrämmer mig verkligen och det kan tyvärr bara bidra till en ökad osäkerhet och oro bland en grupp kvinnor som inte förtjänar något annat än att få må bra och trivas med livet.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Cathrine,

  Trevligt att du hittat hit. Om vädret varit annorlunda kanske jag gått till din föreläsning istället, och den här uppståndelsen hade aldrig blivit av. Jag har ett intryck av att du är en vettig person.

  Som sagt så reagerar jag på att Mia påstår saker om preparaten som inte riktigt stämmer, plus att det skulle vara konstigt/ onaturligt att genomgå klimakteriet. Jag förnekar inte att det finns kvinnor som behöver preparaten, men att använda dem utan indikation tycker jag låter märkligt.

  Jag hoppas kunna kunna må bra och trivas med livet även utan hormonpreparat. Och skulle jag få lite rynkor så må det vara hänt.

 • Gabriella Z. Olsson

  Inlägget säger, ”Sammanfattningsvis blandar Mia Lundin fakta med rent strunt. Hon rekommenderar exempelvis homeopati, vilket ju säger det mesta.”

  Vad menar du med detta?

  Jag har respekt för homeopati och god erfarenhet av homeopatisk behandling. Vad har du för belägg att nedvardera homeopati?

  Vad jag förstår så ser många pharmaceutiskt skolade ned på homeopati – av det skälet att de inte kan få fram en vetenskaplig förklaring till det.. Det finns SÅ MYCKET som vetenskapen inte kan förklara.. Jag har däremot inte hört om säkra motbevis heller. Har du några sådana?

 • Cathrine Schück

  Tack för vänliga rader. Jag tror nog att jag är ganska sansad och en person ”som det går att lita på”.
  Jag har inte läst eller hört, eller lovar att man slipper rynkor om man tar ett hormontillskott. Det vore väl ändå ett önsketänkande. ( vet du någon kvinna som vill bli rynkig?)
  Det handlar om att få behålla sin önskevikt, slippa den tråkiga klimakteriemagen, kunna genomföra ett samlag utan smärta, fortfarande känna samma lust och njutning, hålla ordning på berg och dalbanan av sorg/glädje/tårar och depression, vilket jag ofta möter hos mina klienter.
  Jag tror ärligt talat att det är svårt att uttala sig i denna fråga utan att jobba kliniskt, med klienter varje dag, och i mötet med dessa kvinnor se hur mycket det hjälper och underlättar livet.
  Vi drar ju inte ut tänder utan bedövning längre, trots att det går och har tidigare praktiserats.
  Men det är ju klart, detta är ju ett ”kvinnligt problem” och har ju av hävd aldrig haft samma dignitet som manliga problem.
  Jag kan inte annat än bara le.

 • Marlen

  Hur i hela fridens namn kan man säga att det är tragiskt att kvinnor litar på sig själva, när sjukvården inte kan hjälpa dem? Hur resonerar man då?

 • Mia

  Hej Anna!

  Jag vill bara berätta varför jag tror på salivtest. Det är enkelt egentligen – det stämde överens med mitt mående medans alla andra prover (i blod) absolut inte gjorde det!

  Jag kände mig väldigt sjuk och utmattad och sökte gång på gång hjälp inom sjukvården. De tog prover på prover vilka varenda en visar normala, friska värden. Jag fick ingen hjälp.
  Jag gav upp sjukvården. Blev så misstrodd och det ledde ingen vart. Insåg att den enda vägen är att hitta egna vägar och läste på massor. Hittade detta med hur långvarig stress kan leda till låga kortisolvärden (och symtomen på det stämde väl) och beställde ett salivkortisoltest. När jag sedan fick svaret (mycket låga kortisolvärden) så var detta det första provet som stämde överens med hur jag kände mig! Äntligen fick jag bekräftelse till hur jag mådde.
  Och när jag visste vad som var problemet kunde jag försöka åtgärda det. Jag försökte med milda medel (tillskott, vila osv) första året efter det men fick ge upp och söka mig till privatläkare. Nu ett år senare är jag så gott som frisk! :-)))) Det privatläkaren gjorde var att GÅ PÅ SYMTOM och helhetsbilden samt de provsvar som jag hade med mig. Numera går jag på Liothyronin (vilken har vart min stora räddare! progesteronkräm och LDN. Gick även på hydrocortison i låg dos i 8mån.

  Jag är bara 34 år och varken ville eller kunde sluta mitt aktiva liv som 32-åring (då det började). Jag tror att min utmattning kom dels pga det var extremt jobbigt efter jag fick mitt första barn -08 (den värsta perioden i mitt liv) och dels för att jag fick behandling av SSRI-preparat som jag funnit information om spelar spratt med kortisolnivåerna efter långvarig användning. (vilket verkar stämma för i början blev jag jättepigg och glad och sedan sämre och sämre i energinivån)

 • Gabriella Z. Olsson

  ”Healing har ingen visad effekt, homeopati har ingen visat effekt. Det finns en placeboeffekt som är enorm.”

  Har du tillgång till studier som bevisar att homeopati och healing är verksamma pga deras placebo-effekt? Dubbel-blinda studier alltså?

  Om inte, så påstå inte det. Tyvärr är det så att alla traditionella behandlingsformer, örtmedicin osv inte har forskats på tillräckligt, trots att det skulle ligga i allmänhetens intresse med tanke på hur många använder sig av dessa.

  Det har ju olyckligtvis varit så att staten, i praktiken, gett bestämmanderätt till läkemedelsindustrin att bestämma över folkhälsan. Ett fruktansvärt misstag, då läkemedelsindustrins vinstintressen strider rakt emot folkhälsa.

  Tråkigt som det är, får vi allmänheten klara oss utan vare sig för- eller motbevis, vad gäller naturläkemedel och holistiska hälsoåtgärder. Det tycker jag är helt fel, och hoppas på att vi medborgare kräver vår rätt till OBEROENDE hälsoforskning. Sekularisera staten från läkemedelsindustrin, tack.

  Tills så sker, vill jag inte höra några obefogade angrepp mot holistiska hälsometoder. Dessutom biverkningsfria sådana, som homeopati faktiskt är.

 • Ulrika Sneitz

  Vill bara få kontakt med dig ”Mia” här ovanför…som skrev om privatläkare. Vem har du gått till som använder salivtest? Jag vill bara få tips om det finns en läkare som förordar och tror på detta.

  Har själv blivit hjälpt på exakt samma sätt…men via en ”naturläkare” 🙂

  mvh Ulrika Sneitz

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Gabriella Z Olsson,

  Jag tänker inte diskutera homeopati här. Om du har något belägg för att det skulle fungera utöver placeboeffekt så är det en världssensation, meddela mig eller en kvällstidning. Jo, eftersom det inte har någon effekt har det heller inga biverkningar, vilket ju är en fördel.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Marlen,

  Du missförstod nog den meningen. Jag menade att det är tragiskt om man har så lite förtroende för sjukvården att man söker andra vägar och självmedicinerar och inte får professionell hjälp med riskbedömning och uppföljning (vilket är bristande ändå i sjukvården visserligen).

  Jag tycker absolut att man ska sätta sig in i sin hälsa själv och värdera olika uppgifter. Gärna med lite kritiskt sinne – även när läkaren säger något.

 • Mia

  Men Anna – hur sjutton ska man få förtroende för sjukvården (med vissa undantag som t ex en del privata läkare) när de varken tror på en eller försöker hjälpa till? Går enbart på provsvar!
  Många har gett ÅR av dålig hälsa till dem att försöka lösa och prövat otaliga vårdcentraler och läkare med samma resultat. Dvs ingen! Om sjukvården var ödmjukare och man kunde känna att de gjorde allt de kunde och TRODDE på en och erkände att de inte kan, istället för att misstro patienter så skulle det funka bättre. Attityden mot kvinnor med den här typen av problem måste ändras!

 • Gabriella Z. Olsson

  Annafriebe,

  Hur kan du säga att homeopati inte har effekt, du har ju ingen aning om det!

  För några få år sedan så förnekade medicinska vetenskapen existens of människans biomagnetiska fält och mycket annat, för dåvarande mätningsmetoder var för primitiva att upptäcka sådant som är känt idag. Vetenskapen är i ett mycket tidigt stadium, det utvecklas hela tiden. Därför vore det klokt att ha detta perspektiv innan vi drar för snabba slutsatser om sådant som inte vetenskapen har hittills klarat av att förstå sig på.

  Det förvånar mig hur arrogant man kan vara som grundar sig på dagens vetenskap som ett överlägset måttstock. Kom ihåg hur många vetenskapliga argument som hävdades så bestämt, men senare motbevisades när man upptäckte alltmer som man först inte trodde på.

  Det är skillnad mellan vetenskap och vetenskapstro, en populär religion numera. 😉

  Allt gott, MVH Gabriella

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Mia,

  Förlåt, jag missade att svara på ditt första inlägg. Jag vet inte tillräckligt om kortisolprov för att kunna svara på det, men där mäter man ju ofta salivkortisol i studier kring stressnivåer, så någon relevans har det helt klart, även om jag inte satt mig in i det. Det jag har sett är att man ifrågasätter hormonmätningar i saliv vad gäller hormonbehandlingar i samband med klimakteriet.

  Och, ja, det är ett jätteproblem att sjukvården är så dåliga på att ta hand om de som inte har en enkel diagnos. Det är min högsta dröm att de ska bli bättre på det och få mer av en helhetssyn på människor. Som det ser ut idag vet jag faktiskt inte hur man ska få förtroende för sjukvården. Det är verkligen tragiskt.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Cathrine Shück,

  ‘Men det är ju klart, detta är ju ett ”kvinnligt problem” och har ju av hävd aldrig haft samma dignitet som manliga problem.’

  Jag ser det nästan likadant fast tvärtom. Det är ett kvinnligt problem som ska medicineras bort, vi har inte tid med kvinnors hormonsvängningar idag.

  Sen kan det ju vara så att kvinnor efter klimakteriet har extra näringsmässiga behov som man märker konsekvenserna av tydligare om man inte tar hormontillskott. Som exempelvis kolin.
  http://www.ursprungsliv.nu/2012/11/stress-del-5-mat-och-fysisk-aktivitet/
  Men då är det snarare näringsbristerna som bör åtgärdas.

  Jag tycker absolut att man ska avgöra själv om man vill ha hormontillskott i klimakteriet, men man ska ha tillgång till vettiga fakta då.

 • JB

  Hej, jag är utbildad Hälsovägledare, 32 år, har två barn och har arbetat med hälsa i 10 år och har skött både kost och motion mycket bra. Jag har sedan jag slutade med socker, mjöl och mjölk för 12 år sedan mått betydligt bättre när det gäller mage, allergier och mitt psykiska mående. Allt var frid och fröjd till jag fick mitt andra barn för 5 år sedan och fick svår pms med ångest och sömnproblem som höll på att förstöra mitt liv. Sökte hjälp inom sjukvården som löste det genom att ge mig en p-spruta som gav mig ännu värre sömn och ångest problem i 12 månader, efter det gav man mig ännu mer hormoner för att ta mig ur den obalans som p-sprutan orsakade. Detta gav istället bara mer obalans och dessutom fick jag svåra besvär av endometrios som jag aldrig tidigare varit drabbad av, detta löste man genom att ge mig p-piller som gjorde mig deprimerad men smärtfri. Förra hösten hade jag turen att lyssna på Mia Lundin på Hälsomässan samtidigt som jag gick till hormonelle klinik. Jag grät efter jag varit på Hormonelle- äntligen hade jag träffat en läkare som förstod mina problem och bara 1 vecka senare mådde jag betydligt bättre. Idag tar jag inga hormoner eller andra tillskott mer än vitaminer och mår kanon! Jag trodde inte det var möjligt att komma ut hålet jag var i. Idag klarar min kropp sig på egen hand pga att jag med hjälp av framförallt Mia har kommit i balans. Samtidigt som man får fysisk hjälp att komma i balans så måste man självklart arbeta med sig själv och sin livsstil. Jag tycker inte man ska kritisera något man själv inte provat eller satt sig in i, särskilt inte på internet där det når många människor. Jag hoppas att alla ni som läser detta gör er egen uppfattning och läs Mias bok och gå igenom källorna. MIa är en mycket seriös person som brinner starkt för att hjälpa kvinnor. Jag är otroligt tacksam för hennes arbete.

 • Lena

  Det är mycket märkligt att någon kan 1) kritisera en bok som man inte har läst 2) uttala sig om klimakteriet utan att ha egen erfarenhet därav. Du har ingen aning om vad hormoner gör i kroppen innan du är där. Äntligen har jag fått läsa en bok där jag känner igen mig och där helheten med hormonbalansen förklaras. Jag är mycket tacksam för att Mia Lundin skrivit denna bok. Jag rekommenderar dig att läsa den. Du kan ha nytta av den.Jag tänker inte gå in på hur denna kunskap som Mia Lundin förmedlar hjälpt mig men kan konstatera att du saknar insikt.

 • Mia

  Anna, så salivprov för kortisol ”tror” du på? (ja, det används även av stressforskare osv) Men inte gällande andra hormoner?

  Glömde berätta att jag nyligen gjort ett nytt salivprov, som jag beställt via Mia Lundins shop, (tyvärr blev ju Scandlab bannlyst 🙁 och gick i konkurs) och hade nu betydligt bättre kortisolnivåer – efter drygt 2 år. Det som gjort susen verkligen, även om kanske hydrocortisonet förberedde bra, är en metod som heter ”circadian T3 method” som en thyroid patient i England uppfunnit tillsammans med en läkare. Han har revolutionerat på det område (dåliga binjurar, utmattning, låga kortisolnivåer som gör att många med hypotyreos aldrig blir bra eftersom de inte tål ssk-mediciner om de inte har tillräckligt av kortisol). Han, Paul Robinson, släppte sin bok för ca ett år sen och det har förändrat synen på hur man ska behandla lågt kortisol av den här typen (som inte är sjukdomen Addisons). Tidigare handlade det mycket om hydrokortison eller tex Adrekomp men nu är det i första hand CT3M. Hans hemsida är http://www.recoveringwitht3.com. Om du vill veta hur ssk-hormonet kan hjälpa till att höja Kortisolnivåerna! 😉

  Sen kan jag tillägga att jag givetvis också läst Mias bok och hon samarbetar med Hormonelle läkarmottagning så han, Sverker Hybbinette, har samma filosofi som hon. Han är en ängel för oss och har hjälpt många tillbaka till arbetsför, förutom till välmående, så detta borde staten var tacksam för!! Gå från långa sjukskrivningar till att arbeta deltid eller heltid igen, precis som regeringen vill! Men ändå får inte hormonelle skattefinansiering/anslutas till landstinget… (så det kostar en förmögenhet att gå dit)
  Vilket iof kanske är lika bra! För med det kommer förbjud och regler att följa och han får jobba mer som VC-läkarna igen…. Antar jag.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Lena,

  Jag kan kritisera de punkter där Mia säger saker som hon inte har belägg för på sin föreläsning. Det gör att jag skulle dubbelkolla det som står i hennes bok, för mitt intryck är att hon inte är så noga med att presentera objektiva fakta.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Mia,

  som sagt, jag vet inte tillräckligt om salivkortisolprov för att kunna säga om det bör användas för diagnostik exempelvis. Kritiken ovan är ju mot användningen för dosering av hormoner vid klimakteriet, och där anser man att det är bättre att utgå ifrån symptom, och det låter vettigt i mina öron.

  Och jag vet inte hur man ska få förtroende för sjukvården, det är verkligen ett enormt problem.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  JB,

  se mitt svar till Lena.

  Mia presenterade gissningar/ felaktigheter vad gäller
  – hormonernas förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom
  – klimakteriet och människans evolution

  Det är tillräckligt för att jag ska vara skeptisk och dubbelkolla det hon säger/ skriver med andra källor.

 • Mia

  Okej, då ska jag inte lägga mig i mer. Jag är för dåligt insatt i klimakteriet. Men jag tror ändå att Mia Lundin vet vad hon pratar om! Om jag minns rätt från boken (lånade den ett tag från biblan) så handlar det mycket om att komma i balans igen med både hormoner och signalämnen och tillvägagångssättet handlade allt om kosttillskott/naturmedel till bioidentiskt hormoner och livsstilsförändringar. Inte alltid och i varje fall om att använda bioidentiska hormoner. (Rätta mig någon om jag minns fel!)

 • Maria

  Usch för trångsynta människor som dig!!!!!!
  Du vet inte vad du pratar om, det är hur tydligt som helst.
  Du borde skämmas och be om ursäkt för att du svärtar ner duktiga människors namn på nätet. Det är ett oerhört jobb att kämpa ”motströms” som Mia Lundin och andra människor som tänker ”outside the box” gör.
  Det finns massor med människor som mår superdåligt och det är väl fantastiskt bra att Mia mfl finns och kan återskapa ett värdigt liv för många av oss som inte visste om det någonsin skulle gå att bli förstådd och få den hjälp som behövs.
  Du är skyldig Mia Lundin en ursäkt för detta inlägg anser jag.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Maria,

  Självfallet får du tycka vad du vill. Om du kan visa på att jag skrivit några felaktigheter så är jag förstås villig att be om ursäkt för det.

  Visst finns det många människor som mår superdåligt, och som inte får bra hjälp av sjukvården. Jag håller med om att det är ett stort problem, men det ger inte Mia Lundin frisedel att sprida felaktigheter.

 • Birgitta kvarnfors

  Begreppet bioidentiska hormoner, i användning blir därmed förvirrande för konsumenterna. Om man läser Mia Lundins bok; och som ett boktips ifrån en annan bok i litteraturlista. I vart fall blev det så för mig till inköpt, i en hänvisning. Dvs. Jag är jättebesviken på boken, och som i inköpt för det blev som en bakdörr, på något vis in ifrån 1990 talets forskningsdebatt. Om östrogenet. Varför man kom sig även att titta efter utgivningsåret; som läsare. Mia Lundins bok är alltså utgiven 2011.
  Detta för alltså in själva vetenskapsgrunden, med några ord och in till var man har även behandlingar i sina val. Att som igår och som idag så får man sina två val i först och främst om att antingen kostbehandlar man, eller så medicinerar man (personen). Vid en sjukdom eller så väljer man det tredje alternativet att man avlägsnar ”något” igenom operation i ingrepp, eller så tillför man något i behov (inom sjukvården).
  I sitt unisona sammanställande, kan man tala därav om tre behandlingsformer ifrån även vården, med även till samhällstekniskt uppbyggande om att antingen behandlar man efter kostbehandling, medicin, (eller i kirurgiskt). Fler val finns inte en heller en läkare, och som för sitt påpekande. Värt att notera, för detta med att framställa bioidentiska hormoner. Var vi nu är tillbaka i boken OM tillskott blir alltså ifrån grunden; medicin. Fast också ett hantverk ifrån, grödan, och som sagt den stora forskningsfrågan är inom boken; att den går ut, på tillskott och i lovord. Så för min del kan man även omformulera om frågorna ifrån boken; att ska du som privatperson verkligen lita, på de egna kroppsegna hormonerna. Det kan man verkligen fråga sig, när Lundin har som sagt även en stor organisations bakom sig. Finansiellt. Fast man kan se ifrån Mia Lundins bok att det blir också en ren hänvisning in till även hennes egen forskning, och i egentligen som sagt in till den forskningen. I vilken hon har själv; som sagt tagit till sig i egenskap, och med att även att ge ut behandlingar – så ifrån kosten blev väl boken, också på sätt även en intressant läsning. Fast också om en handräckning; i sin förlängning om en gammal debatt (som kommer även in bakvägen om det man man redan vet; men med ett nytt grepp. Sakligen med även till bokfloran, som kommer ut Dvs. Om viktminskning – eller undernäring. (I alla olika kostbehandlings; namn…..).

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Jag såg en gammal kommentar som jag missat, från Lotti Nilsson. Jag valde att radera den, eftersom praktiska råd kring hur man använder sig av Mia Lundins rekommendationer har bättre forum. En diskussion kring om man ska använda sig av hennes råd, och i så fall vilka och varför är fortfarande välkommen.

 • Diana

  Det är viktigt att förstå i mycket av det som skrivits och nämnts i debatten kring homeopati, den förlegade skolmedicinen och framför allt läkarutbildningen skall vi inte ens prata om hur den ser ut och varför de bara ägnar några få timmar till näringslära! Samt läkare och läkemedelsföretag o bolagens förtjänst av ett ”sjukt” folk i träldom. Så finns det alltid och enbart ekonomiska och politiska intressen! Inget beslutas eller bestäms som ingen tjänar på! Har du praktiserat inom den s.k. allmänt godkända vårdapparaten så är du omedvetet ”köpt och formad av den” det är ”fakta” & inget som jag tror! Har du insett och varit ”kritisk” till det som har beslutats i det politiska rummet av folk i styrande positioner men som vi inte behöver lägga upp all fakta och gå igenom här så är du ”fri” att tänka och pröva din kunskap på egen hand och vi behöver inte då varken fakta eller forsknings beläggande belöningar” på det vi arbetar med. Personens egen tillfrisknad är fullt tillräcklig utom all tvivel eller motargument därför att du är viktigast inte fakta och forskning i första hand. För att ifrågasätta en del av det ”politiska systemet” behövs alltid evidens baserad fakta, analys och resultat som motbevisar det dem ”vilselett ett helt folk” med i århundraden medan de tjänat oförskämda summor på att hålla folket i hälsomässig träldom, som dem dessutom kommit undan med. Hur som helst skall de nu förväntas förlora på alternativmedicinens oerhörda framgång eftersom folket nu sliter sig fria och söker upp det mest naturliga det som kroppen är uppbyggt av och bojkottar syntetiskt framställda ämnen från regeringen så måste det ha ett pris, det måste attackeras och då tar man hjälp av ”välformulerade personer som förväntas kunna fälla vilken novis som helst genom att dränka dem i fakta och resultat i deras argument”, för de kommer aldrig att sälla sig till oss andra fria. Så läs mellan raderna så kan ni avgöra ”vem som arbetar för vem” och vem som verkligen är fri att ta hand om sig själv eller ta han om systemet för att desperat hålla det f.d vinnande men nu sjunkande skeppet ovan vattenytan så länge det ännu går. Är detta en tragisk framtid vi går till mötes? Bör vi vara oroliga? Nej, dem har bäddat för det själv! Folket är så mycket starkare än så vi hittar alternativ, det gör den som söker sanningen alltid. Bara genom att vi har ifrågasatt systemet och som det sades emot här, tror vi på vår egen förmåga och intellekt inte minst, så tappar de vältaliga ord och argument. Så man får dem på fall som försöker ”förslava och styra ett folk genom dolda motiv vilket är tre saker, makt, pengar och kontroll, så försöker man trygga och bibehålla anseende, status och titlar”. Vad händer om vi säger, ”blir jag sjuk går jag inte till en köpt läkare vars läkemedelsbolag vill få mig som kund”, för regeringen har beslutat att det är dem som skall styra landet, utan jag hjälper mig själv med hjälp av alternativ för jag är en fullt tänkande, intellektuell människa att räkna med? Det blir ramaskri och det är just vad denna debatten påvisar! Kommer det innebära revolution av vården i framtiden? Självklart och det har redan börjat för vi har krävt det. Åh jag skulle kunna belamra sidan med så oändligt mycket fakta här, men jag lämnar det jag har införskaffat mig till den som är lika vetgirig men främst fri att ta reda på själv. Argumenteraren som hålls i ”gammal kätteri” kommer alltid förvilla dig med argument och vill alltid ”vinna debatten med fakta muskler”, ta inte den striden. De lärda skola komma på skam det har vi sett om och om igen vilket också belyst i debatten och det är vår trygghet. Fakta och forskningsresultat svänger hela tiden det vet vi som är fria och är utanför det politiska systemet vad det gäller att dem skall tänka åt oss, föra vår talan och få förtroendet att behandla oss med det dem har beslutat är det rätta. Förvillelserna är många sades det i början av debatten emot Mia Lundin, förvillaren vill också förvilla.Lyssna på välden och du blir förtvivlad, lyssna på människor och du blir förvirrad, lyssna på ditt inre och du blir förvissad. Jag använder gamla ord, slå upp dem för de säger ofta mer än de nymoderna. Evolutionen behöver vi inte ens ta upp för debatt då du har redan sällat dig till den allmänna lögnen och där kommer du stanna tills du vill vaknar. Jag varken är ett djur eller kommer att bli ett djur, jag är en människa totalt skild från alla djur även om likheter finns, och räknar mig inte till den lägre stående arten djur hur mycket Darwins patetiska teorier fortfarande hägrar i den som vill tro på en man som avsagt sig teorin i efterhand ”fakta igen! Men här är jag vis nog att inte ta den striden. God Jul på alla er som söker sanningen.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Diana,

  Det finns verkligen mycket allvarliga problem med skolmedicin, och det finns mycket förbättring att göra i hur vi använder den vetenskapliga metoden:
  http://www.ursprungsliv.nu/2014/11/bokrecension-bad-pharma/

  Att tycka att homeopati är ett alternativ är lite som att tycka att vi ska lösa problemen med dagens flygindustri genom att börja använda flygande mattor istället.

  Om du har en massa fakta så kan du gärna belamra sidan med det, jag är mer intresserad av fakta än flum och konspirationsteorier.

  God jul!

 • Laurence Delacour

  Det är märkligt att homeopati betraktas fortfarande som ovärksam och oseriöst i Sverige. I Frankrike har alla homeopat en läkarexamen i botten och har sen vidareutbildat sig till homeopat. De flesta läkare har skaffat sig kunskap om homeopati. Om du går till din familjeläkare och får ett recept har du möjlighet att välja mellan traditionell medicin eller homeopatisk medicin och bägge hämtas på Apoteket. Det är också märkligt att många tror att Sverige är överlägsen andra länder när det gäller läkemedel när det är i själva verket tvärtom.

 • Gregor

  Hej Anna,

  Ville ge dig en stor eloge för att du är kritisk och analyserar detta på ett vetenskapligt sätt, samt att du resonerar lugnt och metodiskt med de som kommenterat din artikel. Jag har ingen kunskap om vare sig hormoner eller salivtester, men det jag vet är att saker som inte håller för oberoende granskningar helt enkelt inte bör användas / finnas / brukas. Det är även viktigt att ta upp eventuella problem och risker med alla behandlingar så att patienten kan få hjälp att väga nackdelar mot fördelar.

  Det är viktigt att man inte tror på en person, en behandling eller ett preparat – det är viktigt att veta, att ha fakta och att vara kritisk i alla lägen.

 • Laurence

  Hej Annafriebe
  Vad kommer detta behov att vara så nedlåtande mot folk som inte tycker som du?
  Jag är forskare och van att analysera och tänka kritisk och jag tycker att det är viktigt att kunna lyssna och överväga vad andra säger med respekt även om det strider mot vad jag tror mig veta.

 • Laurence

  Hej Annafriebe
  Vad kommer detta behov att vara så nedlåtande mot folk som inte tycker som du?
  Jag är forskare och van att analysera och tänka kritisk och jag tycker att det är viktigt att kunna lyssna och överväga vad andra säger med respekt även om det strider mot vad jag tror mig veta. Det finns alltid en möjlighet att du eller jag kan ha fel.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Tack för fina ord, Gregor. Lite intressant att du uppfattar att jag resonerar lugnt och metodiskt, medan Laurence uppfattar att jag är nedlåtande.

  Laurence, jag har inte det behovet. Däremot blir jag upprörd över människor som påstår sig vara experter och presenterar ogrundade åsikter som fakta. Ibland kan denna upprördhet och ilska gå ut över andra som blivit lurade av dessa ”experter”. Jag ber om ursäkt för det. Vi blir alla lurade i någon grad, det ligger i den mänskliga naturen att lätt tro på andra, och det är i allmänhet en positiv egenskap.

  Jag förstår inte ditt behov av att diskutera homeopati här? Jag brukar anstränga mig att lyssna och överväga argument, men när det gäller något som homeopati där det
  – inte finns en rimlig vetenskaplig förklaring till hur det skulle kunna fungera
  – inte finns välgjorda studier som visar att det fungerar
  så är min slutsats att det helt enkelt inte är seriöst eller verksamt. Jag funderar hellre över annat.

 • Malena

  Hej!

  Har inte läst riktigt alla inlägg här, men många. Vill bara säga att jag är tacksam att du presenterar dessa emotsägelser som du gör. När människor hävdar något som inte håller hela vägen vad gäller ”bevis”, men själva är tvärsäkra, är det väl rimligt att bli tveksam. (Det innebär ju inte nödvändigtvis att allt är fel.) Som en parentes kan det ju också vara intressant att Sanna Ehdin som själv använder sig av icke-vetenskapliga resonemang och metoder såsom energibalansering, homeopati och hävdar att hennes dna förändrats av bekämpningsmedel (http://www.metro.se/nyheter/nej-gmo-och-bekampningsmedel-kan-inte-forandra-ditt-dna/EVHoeA!n5xJ76XDQiFcg/) är den person som på Mia Lundins sida uttalar sig om Mias förträfflighet. (Vilket jag såg att någon annan här också gjort.) Ytterligare en anledning att bli tveksam.
  Människor som är väl insatta i den forskning som finns och med ödmjukhet refererar till denna, samt är medveten om att vi fortfarande vet väldigt lite om området, skulle inte hävda att de har svaren trots en samlad klinisk bild. Enkel psykologi är att vi ser det vi vill se… Det gäller oss alla. Det är därför vi behöver pröva vår kliniska bild i vetenskapliga studier! I blindtester och med justering för bias m.m.
  Trots allt detta kan det bli så att jag provar vissa av dessa vetenskapligt oprövade metoder. De kan ju fungera även om de inte är testade fullt ut såklart! De kan också vara skadliga. Det är en risk jag tar i så fall. Men som för så många andra börjar läkarnas förslag till mig också tryta efter några behandlingsförsök och då är man utlämnad till oprövade metoder. Varför inte bara kalla saker och ting för vad de är och inte låtsas något annat? Vetenskapligt bevisat eller vetenskapligt oprövat/otillräckligt prövat.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Diana,

  Jag tog bort din mycket långa kommentar – jag hoppas att inte allt för många av mina läsare är så intresserade av dina tankar. Önskar dig lycka till med att hitta ett passande forum för dina åsikter – du kanske skulle ha en egen blogg. Än en gång: Du är välkommen med fakta, men mer långa texter utan substans kommer jag att ta bort.

 • Maria Chin

  Hej kära medmänniskor! Vill bara göra ett litet inlägg om detta någon skrev att: healing är humbug, homeopati är humbug och det bara är en placeboeffekt….. Då undrar jag så sakteliga har personen i fråga testat detta utan resultat?????????Eftersom personen i fråga låter så säker??
  Svara mig då på en sak: Hur kan det komma sig att min KATT som varit sjuk i flera år och fått ”hjälp” av veterinärer som bara gjort honom sjukare, IDAG är en levnadsglad matglad pigg individ. Och vet ni vad!!!…Han har fått homeopatmedel individuellt anpassat och healing!!!!
  bra att läsa om healingtouch används på ngt sjukhus i Sverige för traumapatienter.
  Och förresten,jag för min egen del väljer att tro att 5000-årig kunskap smäller högre än den moderna läkarvetenskapen, där forskning endast får anslag om det kan generera ut i ett läkemedel. Läkarna eller hela kliniken får bonus i takt med sålda läkemedel..men det vet väl alla!
  Tjolahopp ha ett bra liv, ät syntetiskt-vi ska ju alla dö en dag 🙂 / Häxan

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Maria,

  Många av oss väljer ett mer vetenskapligt synsätt än att försöka förstå världen enbart utifrån våra egna erfarenheter. Eftersom slumpen har så stor inverkan på händelser för en enskild person (eller katt) så är det mycket svårt att enbart basera sig på eget insamlat data. Om jag drabbas av en allvarlig sjukdom så börjar jag ju inte att slumpmässigt testa olika saker för att se vad som kanske kan fungera, utan jag går till en läkare eller tar reda på vilken behandling som i allmänhet visat sig bäst för sjukdomen. Om något inte visat sig bättre än fejkbehandling så ödslar jag inte pengar och kraft på det.

  En sedelärande historia: jag höll mig länge ifrån gluten för att jag trodde att det kanske påverkade mig negativt – magbesvär och ryggont hade varit borta en lång tid under min glutenfria period. Jag funderade på att testa att äta större mängder gluten en period för att se hur jag reagerade. Av någon anledning blev det inte av, men denna vecka när jag tänkt testa fick jag tillbaka lite värk i ländryggen som jag inte känt av på åratal. Hade jag testat gluten då hade jag trott att det berodde på det – nu vet jag att det var stillasittande i olämplig ställning. Det är väldigt lätt att dra felaktiga slutsatser baserat på lite data. Våra hjärnor är byggda för att hitta samband överallt, vare sig de finns eller inte, och vi är otroligt dåliga på att förstå slumpens enorma inverkan. Katter blir ibland friska av sig själva, och råkar det vara i samband med homeopati och healing så är det väldigt mänskligt att tro att det finns ett orsakssamband.

  När det gäller ”healing” så handlar det ofta om beröring också, och det har verkliga fysiologiska effekter. ”Placebo” – dvs att tro att något har verkan har ju också verklig effekt. Det hindrar dock inte att det är fullständigt oförsvarligt att lura sjuka människor att dylika behandlingar skulle vara bättre än vetenskapligt baserad medicin. Människor dör för att de inte får den bästa vården, och luras dessutom att lägga pengar på behandlingar som inte är bättre än sockerpiller. En skam är det.

 • Gregor

  Hej Maria,

  Det som är så bra är att dessa saker går att testa.

  När man skall testa en behandling (t.ex. homeopati) så gör man såhär: Först måste man börja med en ganska stor grupp människor (eller djur) som alla lider av samma sjukdom / åkomma, man behöver vara ganska många för att få bort effekter som kan bero på slumpen. Sedan delar man upp dessa personer i två lika stora grupper – en som får preparatet / behandlingen och en grupp som tror att de får preparatet / behandlingen.

  Efter en tid så jämför man dessa två grupper. Om man ser att den gruppen som fick behandling är botade / mår bättre / har mindre symptom / etc så anser man effekten av behandlingen bevisad. Detta måste man göra men alla behandlingar som man kan få via sjukvården. Detta är även gjort med homeopati och healing. Tyvärr ser man där ingen effekt. Hade man sett effekt så hade det varit toppen, då hade dessa behandlingar varit vetenskapligt bevisade och kunnat erbjudas via sjukvården.

 • Null

  Nja, Mia Lundin förespråkar inte hormonbehandling för ALLA kvinnor. Jag har konsulterat henne och hon sa faktiskt åt mig att INTE behandla med hormoner.

  Nej det är klart det inte är vetenskapligt bevisat med salivprover. Varför skulle det? Då kan ju folk bli friska 🙂 Men fler och fler läkare propagerar faktiskt för att mäta hormoner via saliv än blod. För det är konstaterat att man får fram mer komplett hormonbild i saliv än blod. Det är bara här i Sverige läkarna inte fattat det.

  Jag har själv perfekta värden enligt blodprov men brister enligt saliv. Och jag har besvär som blir bättre av preparat. Så hur mkt sk vetenskapliga bevis än säger, så är det sanning för min del i alla fall att salivtester är mer rättvisa än blodtester.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Null,

  Jag är av den uppfattningen att det finns saker som är sanna och saker som är falska. Det kan finnas saker som vi inte känner till, men det som är sant är sant för alla och det som är falskt är falskt för alla.

  Sen finns det saker där man kan ha olika uppfattning, som om man gillar rosa eller blodpudding. Men om det gäller huruvida salivtester är mer rättvisa än blodtester är ingen sådan fråga som handlar om tyckande.

 • Mia

  Du har så mycket fel i ditt inlägg och din kritik mot andra att jag inte ens orkar kommentera allt. Låt mig sammanfatta det med att den hormonolla kunskapen är ganska ”begränsad” inom läkarvården i Sverige och det är synd att du klankar ned på en av de få som engagerar sig i att lyfta frågan, då den bristande kunskapen och diskussionen om detta gör att många kvinnor inte får korrekt vård och lider i onödan. Många av dina läsare verkar dock ha koll på läget om man läser några av kommentarerna.

  Däremot roar det mig lite att du inte är mer självkritisk mot ditt eget sätt att lyfta fram ”fakta”. Nu visar ju statistiken från SCB att vi faktiskt blir äldre än tidigare. Medellivslängden har faktiskt inte bara ökat pga minskad dödlighet i låg åldrar. Tillåt mig citera SCB som väl måste anses vara en tillförlitlig källa? 🙂

  ”Efter 1950 för kvinnor, och efter 1980 för män, har dödlig­heten i stället minskat mer bland äldre än bland yngre.”

  Jag tycker du ska kontakta SCB och lägga ned ditt engagemang och tid på denna fråga i dialogen med den istället. 🙂

  Nu surfar jag vidare. Jag fann inte det jag sökte här.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Om du läste min text så jämförde jag med 1700-talet och stenåldern, inte med 1950-talet. Men du har en poäng, vi har även blivit äldre. Hur som helst så har menopausen sannolikt utvecklats för att det var en fördel för att sprida våra gener vidare i den miljö våra förmödrar levde i. Jag har svårt att se att det faktum att vi blir äldre är något som talar för att vi behöver hormonbehandling och att det skulle göra oss ännu äldre.

  Trevligt att se att du surfar vidare, här kan du nog bara finna annat än det du tycks söka efter idag! Välkommen åter om du funderar i andra banor framöver!

 • Eric

  Hej Anna!
  Det är helt klart att det råder delade meningar inom ämnet (kvinno)hormoner och deras påverkan på måendet. Det råder idag heller inget tvivel om att alla kvinnor behöver hormontillskott förr eller senare.

  Idag finns det forskning som talar för att transdermala hormontillskott, såväl syntetiska som bioidentiska, ”troligen” inte ökar risken för varken hjärt- & kärlsjukdomar eller olika canserformer. Det behövs givetvis fler studier inom området för att klarlägga såväl orsaker och behandlingsformer som fördelar och risker med dessa. Men ett antal studier visar motsatsen till gamla studier att transdermalt tillfört östradiol och bioidentiskt tillförd progesteronkräm kan sänka risken för nämnda sjukdomar.

  Men vad är risken när en kvinna får hormonbrist (för alla kvinnor får det)? Om vi nu kan bortse från riskerna med hormontillskott, så bör alla kvinnor få tillskott, eftersom hormonbristen ökar risk för hjärt- & kärlsjukdomar, stroke, benskörhet etc. Hormonbrister kan utöver de vanliga klimakteriesymtomen dessutom ge besvär med måendet såsom oro, ångest, värk mm.

  I Sverige är det fortfarande vanligt att dessa besvär felaktigt behandlas med antideppressiva läkemedel. Allmänläkare och gynekologer såväl som psykiatriker som jag talat med säger samstämmigt att de aldrig mäter hormonnivåerna (östradiol, progesteron, testosteron) då det inte ger något värde för dem i behandlingen. Okunskapen är skrämmande! Då min fru fick symtom såsom, oro, panikångest, stress, högt blodtryck, hög vilopuls, agorafobi mm, så behandlades hon med antideppressiva. Biverkningarna var allvarliga och som lösning ändrade man till en ny medicin som gav fortsatt svåra biverkningar. Då ökades dosen samtidigt som fler antideppressiva och lugnande läkemedel sattes in. Detta ledde till att hon fick serotonergt syndrom.

  Efter en veckas behandling krävde jag att all behandling skulle avslutas. Vi misstänkte att det kunde handla om hormonbrist och krävde samtidigt att hon skulle få behandling med östradiol. Läkarna trodde inte att hon var i klimakteriet men skrev ut östradiol då vi krävde det. Jag beställde även hem bioidentiskt progesteronkräm. Första dagen hon tog östradiol blev hon mycket lugnare. Blodtryck och vilopuls började sjunka mot normala nivåer.

  Tyvärr togs inga prover på varken FSH, östradiol, progesteron, kortisol under den första tiden. Först 3 månader efter hon började med hormontillskott togs prover som fortfarande visade lågt östradiol (86 nmol/l) och relativt högt kortisol (>700, morgon). FSH visade att hon var i klimakteriet. Månad 6 var östradiolvärdet 353 nmol/l och kortisolet på normala nivåer. Blodtryck och vilopuls var också helt normala. Den forskning jag läst visar att kvinnor verkar må bäst med östradiolvärden mellan ca 300-500 nmol/l. Progesteronet har klart gett en lugnande effekt (vi har testat både med och utan och med olika mängder).

  Jag är övertygad om att många kvinnor råkat ut för liknande felbehandlingar och skulle bli hjälpta av hormonterapi istället för antidepressiva läkemedel. Vår läkare har själv frågat efter alla forskningsrapporter som jag läst och som jag baserade all behandling på. Jag är tacksam för alla som bidrar till att kvinnorna får möjlighet till bättre behandlingar i framtiden. Och ett speciellt tack till Mia Lundin som varit till stor hjälp. Det är dags att öka fokus på hormoners och näringens vikt för vårt mående.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Eric,

  Premissen att alla kvinnor skulle behöva hormontillskott förr eller senare, och att klimakterie/ menopaus skulle vara ett bristtillstånd som ska medicineras, är i min (och många andras) mening heltokig. Lite mer om mina tankar här:
  http://www.ursprungsliv.nu/2013/10/klimakteriets-evolution-ode-till-farmodrarna/

  Jag ser också gärna mer forsking – det finns en del frågetecken kring risker med olika preparat och timing. Åtminstone kan det vara så att riskerna med rätt användning är mindre än det sett ut tidigare.

  Vi är helt överens om att det behövs mer forskning. Däremot finns väldigt lite stöd för det mesta Mia Lundin hävdar, och jag skulle vara rätt så tveksam till att bli min egen doktor på hennes rekommendationer. Jag har dock full förståelse för att man testar allt i en situation där sjukvården inte är kapabel att hjälpa. Man ska dock vara medveten om att behandlingen kan ha funkat, det kan också vara en placeboeffekt, eller att man blivit bättre av sig själv vid samma tidpunkt. När man inte studerat det vetenskapligt är det omöjligt att veta.

 • Subcalva

  Diana Schwarzbein (MD is a board certified physician specializing in endocrinology) tillhör de som menar att i princip alla kvinnor behöver hormontillskott. Har du läst något av henne (eller kollat klippen tex som jag länkade till ovan)? Om du har det skulle vara intressant att höra om det finns några skillnader mot Mia Lundins resonemang.

 • Eric

  Kära Anna!
  Antingen har jag varit otydlig eller så har du missförstått mitt inlägg.
  Behandlingen min fru fått baseras inte på Mia Lundin’s rekommendationer. Den är helt baserad på forskning, forskningsrapporter (franska, engelska, amerikanska, svenska) som jag studerat. Mia Lundin har dock varit en viktig inspiration.

  Att du sedan tror att hormonbristen som alla kvinnor får någon gång under sin livstid inte är skadlig är märkligt. Det finns så mycket validerad forskning som fastställer de ökade riskerna som hormonbrist medför.

  Min fru behandlades av olika läkare i ca 4 månader. Hennes tillstånd försämrades under hela den tiden. Från dag 1 då jag tog över ansvaret har hon bara blivit friskare. Hennes tillstånd har validerats både subjektivt och genom provtagningar. Idag följer flera inom sjukvården hennes fantastiska förbättring. Sakta börjar allt fler få upp sina ögon för internationell forskning och framsteg inom området.

 • Eric

  Anna!

  Här bifogar jag några länkar där du kan fördjupa dig mer om östradiolbrist och dess konsekvenser. Detta är bara ett axplock av allt det jag studerat om könshormoner.

  ”Addressing Postmenopausal Estrogen Deficiency: A Position Paper of the American Council on Science and Health”
  http://www.medscape.com/viewarticle/408096_4

  ”Estrogen deficiency in severe postpartum depression: successful treatment with sublingual physiologic 17beta-estradiol: a preliminary study.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11411813

  ”Osteoarthritis associated with estrogen deficiency
  Jorge A Roman-Blas, Santos Castañeda, […], and Gabriel Herrero-Beaumont”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787275/

  ”Progesterone in Peri- and Postmenopause: A Review
  Around 14.5 million peri- and postmenopausal women currently live in Germany. Moreover, approximately 450 000 women, each with a life expectancy of around 85 years, reach menopause every year in Germany. The challenge is therefore to find a therapy with few side effects which could improve the quality of life of women with menopausal symptoms.
  In a comparison between synthetic gestagens and progesterone, the E3N Study showed that the transdermal administration of estrogen and progesterone did not lead to an increase in breast cancer rates (RR: 1.08). The administration of progesterone does not change the HDL/LDL cholesterol ratio. Because of its anti-mineralocorticoid effect, progesterone has no impact on carbohydrate metabolism, hemostasis, blood pressure, thrombogenicity and body weight. The administration of 200 mg/day progesterone over 12 days of a menstrual cycle or a daily administration of 100 mg combined with an estrogen are a safe and well-tolerated option to treat menopausal symptoms, with a better benefit risk profile compared to synthetic gestagens.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245250/

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Subcalva,

  Nej, ursäkta, jag har inte tittat på videorna och vet inte mycket om Diana Schwartbein!

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Eric,

  I samband med att jag lästa Mia Lundins bok, försökte jag gå igenom hennes referenser och mycket annat i området, så jag har verkligen gjort mitt bästa för att sätta mig in i frågan.

  Den första rekommendationen är gammal, och från tiden innan randomiserade studier som visar på risker med behandlingen, som du kan läsa i detta inlägg.

  Den andra referensen handlar ju om förlossningsdepression, och är i min mening inte så relevant för klimakteriet.

  Hormonersättning fungerar för att minska risken för benskörhet och frakturer, men man anser att det finns andra behandlingar som är lika effektiva men med mindre risker.

  När det gäller progesteron så håller jag med dig och Mia Lundin om att på den lilla evidens som finns så verkar det som om bioidentiskt progesteron skulle ha mindre risker än syntetiska gestagener som MPA.
  http://www.ursprungsliv.nu/2013/10/1297/

  Det kan visa sig att andra preparat eller annan tidpunkt för behandlingen gör att vi får omvärdera riskprofilen. Men detta data finns inte idag – mig veterligen görs inga studier heller, åtminstone så stora som skulle behövas för att verkligen se risker på lång sikt. Så man kan förstås hoppas att de behandlingar som används (och är lite annorlunda än de som testats och visats vara riskfyllda) visar sig vara riskfria. Men vi vet inte detta.

  Här finns en cochraneanalys som väl sammanfattar forskningsläget ganska väl:
  http://www.cochrane.org/CD000402/MENSTR_hormone-therapy-for-postmenopausal-women-with-intact-uterus

  Man kan använda HRT för att behandla besvärliga klimakteriesymptom, men man ska använda lägsta möjliga dos, och omvärdera behandlingen regelbundet.

  Det är lite roligt att läsa Agnes Wolds tankar kring detta också:
  http://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/klimakteriet—professorn-om-hur-vi-mar-egentligen/
  http://www.expressen.se/nyheter/professor-agnes-wolds-10-fantastiska-budord/
  ”Det heter övergångsåldern för att det går över.”

 • Eric

  Hej igen Anna!

  Lite komiskt att du hänvisar till Agnes Wold som totalt saknar kunskap inom området. Jag tror inte vi kommer längre här! Ha det så bra 😉

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej igen Eric,

  Lite komiskt att du inte alls funderar över Cochranegranskningen från 2012 som är det viktiga i min kommentar. Och det faktum att sedan mer än 10 år är detta slutsatsen som alla seriösa granskare kommer fram till.

  Jag håller inte helt med Agnes, men som alltid är hon vass och provocerande. Statistiken som berättar att kvinnor i klimakteriåldern mår bättre psykiskt än decennierna innan och efter tyder ju också på att östrogenbristen kanske inte är någon stor bidragande orsak till depressioner. Det kan förstås ändå vara så i enskilda fall, och är värt att forska vidare på.

  Ha det så fint!

 • Eric

  Kära Anna!

  Anledningen till att jag inte kommenterade Cochranestudien skulle du förstå om du var mer insatt i ämnet. Cochranestudien är en mycket smal studie på redan kritiserade hormonpreparat, norethisterone acetate och medroxyprogesterone acetate (båda syntetiskt progeteron) samt östrogen tillskott som ej specificeras i rapporten. Den rapporten tillför inget nytt.

  Idag finns flera studier där man visat att estradiol tillfört transdermalt är en säkrare metod. Det finns även få (fler på väg) rapporter som visar att bioidentiskt progesteron kan vara säkert och inte ge biverkningar. Läs gärna de sidor som jag länkade till tidigare.

  När de gäller kvinnors problem då de börjar få hormonella obalanser (ja, alla kvinnor får det förr eller senare) så visar forskning på att hela 50% får sömnproblem som kan ge allvarliga konsekvenser samt att ca 20% får problem som deppression, oro, ångest. Alla kvinnor får ökad risk för hjärt- & kärlsjukdomar samt benskörhet. Att påstå att kvinnors klimakterieproblem överdrivs är skamligt. Tack för ordet!

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Eric,

  Cochranegranskningen är ingen studie, utan är en sammanställning av resulatet från 46 studier. I denna granskning har man fokuserat på riskerna för cellförändringar i livmodern. Abstract var fritt tillgängligt, och här finns en pdf på hela granskningen:
  https://researchspace.auckland.ac.nz/bitstream/handle/2292/9779/14651858.CD000402.pub3.pdf?sequence=4

  Anledningen till att slutsatsen handlar om MPA och NETA är att det fanns tillräckligt med data för dessa för att kunna dra slutsatser.

  Som jag skrev 2013, det gäller fortfarande:
  ”Sammanfattningsvis så är det så att de stora välgjorda studier som genomförts inte har handlat om bioidentiska preparat, utan om CEE + MPA. Vi vet alltså inte precis vilka fördelar respektive risker som finns med en behandling som Mia Lundin rekommenderar. Hon tycks dock anta att alla fördelar man någonsin sett eller trott på vad gäller hormonersättning går att överföra på bioidentiska preparat, men att alla risker magiskt ska försvinna, och att inga nya risker finns. Det kan ju möjligen vara så, men det är ju extremt osannolikt.”

  Jag tycker att det är skamligt att rekommendera massmedikalisering av kvinnor utan att veta effekterna.

 • Eric

  Hej igen!

  I Cochrane rapporten skriver de:
  ”Main results: 
  Unopposed estrogen is associated with increased risk of endometrial hyperplasia at all doses, and durations of therapy between one and three years. For women with a uterus the risk of endometrial hyperplasiawith hormone therapy comprising low-dose estrogen continuously combined with a minimum of 1 mg norethisterone acetate (NETA) or 1.5 mg medroxyprogesterone acetate (MPA) is not significantly different from placebo at two years (1 mg NETA: OR 0.04; 95% confidence interval(CI) 0 to 2.8; 1.5 mg MPA: no hyperplasia events).”

  Senare studier har visat att det är de syntetiska gestagenerna (ex NETA, MPA) som ökar risken för flera biverkningar, ex bröstcancer.

  Om vi börjar med att titta på gruppen kvinnor som genomfört hysterektomi.
  HT med enbart östradiol för kvinnor som genomfört hysterektomi visade att risken för bröstcancer minskar med 20% jämfört med placebo. I en amerikansk studie tror man att ca 50.000 kvinnor dött (USA mellan 2002-2011) pga att de inte fått HT då läkare dragit felaktiga slutsatser av WHI’s rapport (The 2002 Women’s Health Initiative study, a 15-year investigation). Kvinnor som genomfört en hysterektomi borde alltså fått behandling med östradiol. http://healthland.time.com/2013/07/20/hormone-replacement-therapy-could-estrogen-have-saved-50000-lives/

  För kvinnor med livmodern kvar krävs dock östradiol kombinerat med progesteron. Eftersom de syntetiska gestagenerna är farliga så är det viktigt att hitta alternativ.

  Dessutom har flera studier visat att transdermalt tillfört östradiol är det bästa alternativet. Östradiol brist ökar risken för ex hjärt- & kärlsjukdomar, sömnbesvär och benskörhet. Eftersom riskerna med östradiolbrist är så allvarliga är vi i behov att hitta säkra behandlingsmetoder. Kvinnor som genomfört en hysterektomi ska behandlas med transdermalt tillfört östradiol. För övriga kvinnor så är transdermalt tillfört östradiol kombinerat med bioidentiskt progesteron det enda alternativet. Och det finns studier som visar att bioidentiskt progesteron är säkert och inte ökar risk för ex livmoderscancer.

  Läs gärna denna rapport:
  ”In a comparison between synthetic gestagens and progesterone, the E3N Study showed that the transdermal administration of estrogen and progesterone did not lead to an increase in breast cancer rates (RR: 1.08). The administration of progesterone does not change the HDL/LDL cholesterol ratio. Because of its anti-mineralocorticoid effect, progesterone has no impact on carbohydrate metabolism, hemostasis, blood pressure, thrombogenicity and body weight. The administration of 200 mg/day progesterone over 12 days of a menstrual cycle or a daily administration of 100 mg combined with an estrogen are a safe and well-tolerated option to treat menopausal symptoms, with a better benefit risk profile compared to synthetic gestagens.”
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245250/

  Jag rekommenderar dig även att läsa artikeln (Läkartidningen 2014-09-17) i länken nedan. Där får du svar på dina funderingar kring modern forskning som genomförts efter de som Cochrane rapporten baseras på. Läs gärna även kommentaren till artikeln.

  ”Hormonbehandling i klimakteriet – risk för oseriös verksamhet
  Om Sverige inte följer med i utvecklingen kommer snart oseriös verksamhet att ta över klimakterierådgivning och hormonförskrivning, skriver Hilde Löfqvist och Eva Rylander.”

  Hilde Löfqvist
specialist i gyne­kologi/obstetrik, ­Katrineholm
  hilde.lofqvist@­hildespraktik.se

  Eva Rylander
professor emeritus i gynekologi/obstetrik, Ultragyn, Stockholm

  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/09/Hormonbehandling-i-klimakteriet–risk-for-oserios-verksamhet/

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Eric,

  Jo, det är riktigt att i WHI-studien av CEE på kvinnor som genomfört hysterektomi visade på lägre risk för bröstcancer. Den fick dock avbrytas i förtid eftersom risken för stroke ökade och man inte såg någon minskning av risken för hjärt- och kärlsjukdom.
  http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/202667

  Generellt så ser man ju ett samband mellan högre östrogennivåer och bröstcancer, även utan att blanda in hormonersättning – men en del tyder på att även onormalt låga nivåer (som man kan få om man genomgått hysterektomi och även tagit bort äggstockarna) kan öka risken. Jag vet inte riktigt vad som stämmer här.

  Den första länken du hänvisar till är ingen studie, utan ett åsiktsinlägg.

  E3N-studien är en kohort-studie där man frågat kvinnor om de använder hormontillskott, och vilken typ.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s10549-007-9523-x
  När man gjorde liknande undersökningar innan de randomiserade studierna såg man fördelar på allt möjligt med behandlingarna. Det kan stämma att progesteron är bättre, det stämmer också med kortare studier där man sett på riskmarkörer. Skillnaderna i E3N skulle också kunna bero på att de kvinnor som tar progesteron råkar vara sådana som äter mer grönsaker och motionerar mer. Men jag har sagt det tidigare, jag skulle också hellre välja bioidentiskt progesteron än MPA – det tycks vara ett bättre alternativ. Helst låter jag dock bli hormonersättning helt om inte mina besvär blir väldigt svåra.

  Det finns redan mycket oseriös verksamhet i detta område, och det är naturligtvis bra att man diskuterar evidens och förordar bättre alternativ och mer studier. Och att man kommenterar den enorma vinstindustrin i USA baserat på osakliga tester. Det kan också stämma att hormonersättning är positivt för yngre kvinnor, men det finns problem med att dela in befintligt data i subgrupper och söka nya svar som man gjort här – därför är jag inte helt övertygad.

  http://www.ajnr.org/content/32/4/633.full
  http://www.bmj.com/content/335/7610/96.full?ijkey=f64062ce04e190862aa5b45d1fb56bd8dad6fd0b&keytype2=tf_ipsecsha

  Det är dessutom tack och lov så pass få kvinnor som dör innan 60-årsåldern att även om HRT skulle visa sig vara positivt för den gruppen så måste man behandla väldigt många för att rädda ett liv.

 • Eric

  Anna!

  Du skriver ”Generellt så ser man ju ett samband mellan högre östrogennivåer och bröstcancer, även utan att blanda in hormonersättning – men en del tyder på att även onormalt låga nivåer (som man kan få om man genomgått hysterektomi och även tagit bort äggstockarna) kan öka risken. Jag vet inte riktigt vad som stämmer här.”

  Vad baserar du denna tro på?

  All den forskning jag funnit pekar på det motsatta!

  I flera studier som jag läst, inklusive den studie som bl a Eva Rylander, 
professor emeritus i gynekologi/obstetrik, Ultragyn, Stockholm, hänvisade till (se nedan), så påstås det motsatta. Östradiol (transdermalt) utan kombination med gestagen samt östradiol i kombination med bioidentiskt progesteron minskar risken för bröstcancer.

  ”Av Estherstudien (Estrogen and thromboembolism risk study group) framgår att trombosrisken är obefintlig vid användning av transdermalt i stället för peroralt östrogen, och att tillägg av progesteron inte ökar denna risk i motsats till syntetiska gestagener [7]. Med den transdermala metoden undviker man den första leverpassagen, vilket medför en klar ­riskreduktion för stroke och venös tromboembolism. Progesteron förhåller sig, i motsats till gestagener, neutralt i det vaskulära systemet och bidrar inte heller till destabilisering av arteriella plack [8]. Kombinationen östrogen/gestagen ger en viss ökad risk för bröstcancer. Med progesteron som endometrieskydd i stället för gestagen blir risken lägre [9]. Transdermalt östrogen och peroralt progesteron har visats ge mindre proliferation och ökad apoptos i bröstceller jämfört med perorala östrogener och ­gestagen [10].”

  Jag har inte funnit några senare forskningar som visar att östradiol ökar risken för bröstcancer. Om du påstår det motsatra så vill jag att du länkar till dessa rapporter.

  Ps. Vi vill väl att kvinnorna lever betydligt längre än till 60 år. Tyvärr visar flera forskningsrapporter att allt för många dör för tidigt av sjukdomar orsakade av östradiolbrist.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej Eric,

  Här finns en ny genomgång av olika bröstcancertyper
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039128X12003017

  Här finns en bra genomgång:
  http://www.kalbemed.com/Portals/6/komelib/oncology/Onkologi/Tamoxifen%20(Tamofen)/estrogen%20carcinogenesis%20in%20breast%20cancer.pdf

  Här finns mer:
  http://www.hormonebalance.org/images/documents/Clemons%2001%20Estrogen%20and%20risk%20Bca%20NEJM.pdf

  Här finns ännu en analys:
  http://jnci.oxfordjournals.org/content/96/24/1856.short

  Och här:
  http://link.springer.com/article/10.1023/A:1018476631561

  En del om mekanismen:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17113977

  Prova att söka på google scholar med ”estrogen breast cancer” eller ”endogeneous estrogen breast cancer” om du tror att jag är selektiv här, forskningen är helt enig. Däremot hittar jag nu inte artikeln där jag såg tanken om att även mycket låga nivåer skulle kunna vara skadliga.

  Eva Rylander skriver att bröstcancerrisken minskar jämfört med den visat skadliga behandlingen med gestagener – inte att den skulle minska jämfört med att avstå behandling.

  Jag skrev upp till 60 år, för att det kom från Eva Rylanders artikel som du länkade till:
  ”Om östrogen sätts in före 60 års ålder, minskar risken för dessa kvinnor att dö före 60 års ålder med 30 procent.” 30 procent låter mycket, men även om vi skulle lita på denna siffra blir NNT väldigt högt, eftersom så få dör i den åldersgruppen oavsett.

  Jag är fullständigt övertygad om att vi sparar MÅNGA fler liv om vi lyckas minska rökning, få folk att äta bättre och röra på sig mer. Att lyfta vikter förhindrar benskörhet effektivt, och träning och bra kost minskar risk för både cancer, demens och hjärt- och kärlsjukdom – här finns inga svåra övervägningar eller oro över att det skulle visa sig vara skadligt på sikt. Det handlar om livsstilssjukdomar, och lösningen heter inte hormoner.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Hej igen,

  Här finns lite spekulationer om mekanismer via vilka CEE skulle kunna minska bröstcancerrisken. Flera av dem är inte är relevanta för exempelvis transdermalt östrogen:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10862264

  Men som sagt, det är teorier, och man måste testa preparat i verkliga studier för att veta säkert.

 • Sway

  Har du kikat på doktor John E Sarnos arbete? En läkare som arbetat motströms hela sitt liv. Läkemedelsbolagens stora skräck om/när den stora massan får upp ögonen. Det är omöjligt att frångå att människan är en komplex natur med många lager (ja, där ingår även tro) och en större öppenhet inför detta är en odiskutabel förutsättning för att kunna uppnå hälsa.

  https://www.goodreads.com/book/show/130610.The_Divided_Mind

 • Sway

  Snygg review.
  Precis,, hmm,, just att behandla symtom är precis vad Sarno INTE gör. Han fick faktiskt kliva upp i ett större sammanhang 2012 (Health, Education, Labor and Pensions Committe,, se länk) där den relevanta frågan ”-Varför tittar vi inte på detta..?” kom upp. Vetenskapen skulle jag vilja påstå brister i sin förmåga att se hela bilden trots att den hävdar motsatsen. Däri ligger svagheten. Med fler parametrar skulle möjligheterna bli större. Vi gör det enkla för svårt.

  https://youtu.be/UjG-8GE2Wf4

 • Sara

  Wow, vilken tråd! Här kommer mina fem cent: Den ”läkare” som arbetar för Mia Lundin på mottagningen Hormonelle miste sin legitimation 2013 och är gravt kriminellt belastad. Ett besök kostar tretusen kronor och många går nog dit i tron att hen har förskrivningsrätt. Istället blir det ”behandlingar” med de kosttillskott som säljs via Hormonelles webshop, vilka är rejält överprisade vid en snabb jämförelse.

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Sway, nu har jag inte tittat. Jag tror att vi oftare vill ha enkla lösningar på svåra och komplexa problem. Vi orkar inte med experter som har kunskap om helheten utan faller för charlataner som presenterar en lösning som låter enkel.

  Sara, har du någon källa på det du påstår? Jag hittar något liknande på flashback, men där verkar det som han återfått sin legitimation? Priserna är saftiga, helt klart. Det är skamligt att utnyttja kvinnor som mår dåligt, och naturligtvis förfärligt att så många inte får tillräcklig hjälp av sjukvården utan känner sig tvungna att söka sig till dessa alternativ.

 • Silvia

  Jag blir dagligen förbryllad av ignoransen som finns i Sverige. Någon som skriver att på 1700 överlevde man som barn kunde leva lika länge som idag förtjänar inte ens att bli läst och inte minst att kritisera andra och tro sig vara så smart. Det är FAKTA att man lever längre idag av olika faktorer såsom inga krig, bättre hygien, tillgång till vård och mediciner, antibiotika, mm mm
  Sedan lägger man till att i Sverige får man knappt någon hjälp av läkare ska man bara vara tacksam att det finns några inom vården som faktiskt bryr sig och vill göra en förändring för kvinnor med problem.
  Sist vill jag understryka hur data och vetenskapliga resultat kan tolkas på olika sätt av olika vårdenheter runt om i världen och det verkar du inte ens ha en uppfattning om.
  Du vilseleder och utan någon som helst positiv mening.
  Fy vilket ignorant inlägg!!!!!

 • annafriebe Inläggsförfattare

  Silvia,

  Tack för din åsikt. Det är sant att vi blir äldre idag – jag ångrar lite formuleringen där som var väl drastisk. Hur som helst finns det inget som tyder på att hormontillskott skulle göra oss friskare under ålderdomen.

  Självklart är det ett stort problem att kvinnor inte får tillräcklig hjålp i vården. Men jag tycker att det är riktigt skamligt med charlataner som tjänar pengar på att lura dessa desperata kvinnor.

  Ibland är data och vetenskapliga resultat tvetydiga och man kan tolka på olika sätt, men oftast så går det att dra entydiga slutsatser. Det är viktigt att hålla isär fakta och åsikter. När det gäller hormonpreparats inverkan på olika sjukdomstillstånd så går det oftast att hitta entydiga svar, och de stämmer inte alls med vad Mia Lundin hävdar. Du kan hitta mer faktabaserad information här:
  http://www.cochrane.org/search/site/hormone%20replacement%20therapy

 • Sara

  Läkaren jag nämner har nu återfått sin legitimation. Dock är han ingen specialist eller endokrinolog, vilket får mig att misstänka att han endast gör detta för att tjäna pengar. Han har dömts för fusk/brister i skönhetskirurgi och misshandel. Domarna är offentliga och kan enkelt laddas ned.

Kommentarer modereras. Välkommen!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *