Månadsarkiv: oktober 2012


Serie om stress, del 3, könsskillnader

Det finns en del skillnader i stressrespons hos män och kvinnor. Generellt har män högre kortisolrespons på stress. Det kan vara en orsak till att män oftare drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Samtidigt kan det vara så att kvinnors lägre respons till en del beror på för låg reaktivitet, och är kopplat till […]