Serie om FODMAPs, inledning 3


Jag tänkte skriva en serie där jag beskriver FODMAPs. FODMAP är en förkortning för

”Fermenterbara Oligo-, Di-, Monosackarider och Polyoler”, och är ett samlingsnamn för olika kolhydrater som kan brytas ner av bakterier/ jäst i tarmen och orsaka gaser och för somliga mer allvarliga problem som smärtor och diarré eller förstoppning.

Att reducera mängden FODMAPs i kosten är effektivt vid IBS eller liknande symptom. Men det kan vara en ganska krånglig diet att förstå och förklara, så patienter kan uppleva att det är besvärligt att följa den av den anledningen.

Man brukar dela in FODMAPs i ett antal grupper. De grupper som finns är

  • fruktaner
  • galaktaner
  • polyoler
  • fruktos
  • laktos

Jag ska gå igenom alla dessa grupper i kommande inlägg, och diskutera var de finns, och varför de kan orsaka problem.Det är lite olika hur man reagerar på de olika grupperna. När man använder FODMAP-diet för behandling av IBS, så börjar man med att ta bort alla typer (om man inte vet att man tål fruktos eller laktos utan problem), för att sedan återintroducera dem en och en i små mängder för att se vilka nivåer en viss individ tål.

IBS-besvär är ju kopplat till en dysfunktionell tarmflora. Här finns en väldigt bra, modern, utförlig artikel som beskriver vad man vet och inte vet (fri full text). Man konstaterar också att FODMAP-dieten ger bra effekt med liten risk för patienten.

IBS tycks även vara kopplat till stress och kunna påverkas med antidepressiva mediciner och KBT. Där kan man ju konstatera att KBT som verkar ha lika god effekt bör ha mindre biverkningar och vara att föredra. Det finns ju en tydlig dubbelriktad koppling mellan magens funktion och välmående.

 


3 kommentater till “Serie om FODMAPs, inledning

Kommentarer modereras. Välkommen!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *