2008 hittade man fossil av en hominin i Malapa, Sydafrika. Denna hominin har getts namnet autralopithecus sediba, och har daterats till närmare 2 miljoner år. I förra veckan publicerades flera artiklar om dessa fynd, där man tittat på tänder och käkben, armar, bröstkorg, ryggrad och ben. Man har utvärderat likheter med andra homininer och tidiga homo, och även försökt att bedöma hur sediba kan ha rört sig.

Den viktigaste slutsatsen är kanske att man bedömer att sediba är en trolig förfader till släktet homo, och man bedömer att sediba inte härstammar från Lucys släkte australopithecus afarensis. Man tror istället att en annan linje, australopithecus africanus är den som via sediba utvecklats till släktet homo, och att det skett i södra Afrika, inte i de östra delarna som många innan trott. Bedömningen att sediba inte härstammar från afarensis har gjorts utifrån tänder. Man har tittat på underkäken och sett att tänderna där är ganska lika africanus, men det finns en del skillnader där sedibas tänder är mer lika tidiga fynd av homo.

Det här har redan börjat diskuteras och debatteras, och det råder väl ingen tvekan om att alla forskare och länder gärna vill knyta så betydelsefulla fynd som möjligt till sig. Hur som helst understryker det hur lite vi egentligen vet om mänsklighetens ursprung, och var i Afrika våra förfäder levt under olika tidsperioder. Forskarna som arbetar med afarensis anser att sediba är för sent daterad för att vara en förfader till homo, och man diskuterar också att afarensis kan vara förfader till africanus.

Sediba hade smal häl och kunde inte landa på den som vi gör, utan gick sannolikt på utsidan av foten. Bröstkorgen var smal upptill och bredare nedtill, även om man bedömer att midjan inte var större än hos en människa. De smala axlarna gjorde att sediba inte kunde svänga med armarna när den gick, och var inte lämpad för att gå eller springa långa sträckor. Armarna var väl anpassade för klättring, och axlarna hade ett högt läge. Armarna var alltså mycket aplika, medan handen är mer människolik. Ryggraden och bröstkorgen liknar också tidiga homo mer relativt africanus.

Slutligen kan man säga att fynden beskrivs som en mosaik, det är olika delar som forskarna inte förväntat sig finna tillsammans hos samma art. Det är också ovanligt kompletta fynd. Många fossil som man refererar till i mänsklighetens historia är bara fragment. Om man enbart funnit små fragment av sediba hade man kunnat komma till väldigt olika slutsatser beroende på vilka delar det varit.