Dagsarkiv: 2 juli, 2014


Gallsyror, PXR/ SXR och vitamin K2

Detta är den fjärde delen i serien om gallsyror och tarmbakterier. Inledningen är här. Del 2 om FXR är här och del 3 om TGR5 här. PXR är Pregnane X Receptor som finns hos gnagare. Hos människor och andra primater heter motsvarande receptor SXR, Steroid and Xenobiotic Receptor. Den skiljer sig åt mer mellan dessa […]