Insulin och övervikt 4


Det går att diskutera länge med LCHFare om insulin. Jag var inblandad i en diskussion nyligen, där alla var rörande eniga om att normalt insulinpåslag efter en måltid med riktig mat inte är något problem. Inte ens om den riktiga maten innehåller 70 E% kolhydrater som på Kitava. Däremot så konstaterar man att onormalt förhöjt insulin är ett problem, och det låter lite som om man tror att det är en följd av högt kolhydratintag, speciellt processade skräpkolhydrater, men kanske även mer normala kolhydrater i brist på fysisk aktivitet. Dessutom så anser man att det är fullständigt självklart att onormalt förhöjt insulin leder till övervikt. Låt oss titta lite på hur det här ser ut, och hur saker kanske hänger ihop.

Min uppfattning är att riktig mat som innehåller kolhydrater inte är ett problem. Till min glädje håller många med om det. Men om man bara ser problemet med skräpmat, då finns det så många andra faktorer som man vet inverkar, så det känns märkligt att plocka fram insulinet i en huvudroll. Skräpmat är belönande och får oss att äta mer än vi behöver. Överätning i sig, och skräpmat i sig framkallar inflammation och leptinresistens. Leptin är det hormon som tillverkas av fettcellerna, och det är genom mängden leptin som hjärnan avgör hur stor fettmängd vi har och hur aktivt vi behöver söka mat, hur hungriga vi blir. Skräpmat kan också ställa till det i tarmfloran. Kort sagt så tycker jag att det är långsökt att börja prata om insulin som en anledning till viktuppgång. Jag ser inte heller att vetenskapen stödjer det riktigt.

Hyperinsulemi och viktuppgång

Hyperinsulemi är onormalt förhöjt insulin, och kan förekomma som förhöjning av fastevärdet och/ eller onormal förhöjning efter måltid. Detta förhöjda insulin hänger alltid samman med insulinresistens i vävnader, annars skulle det resultera i för lågt blodsocker. En del tycks tro att förhöjt insulin är första steget och att det senare leder till viktuppgång och eventuellt diabetes.

2011 gjordes en studie där man i inledningen gick igenom de studier som tittat på insulin och hur det är kopplat till framtida viktförändringar. Man kan kort säga att man inte såg någon klar bild – somliga studier verkade se en koppling mellan insulinresistens (hyperinsulemi) och viktuppgång, medan andra tvärtom såg en koppling till viktnedgång. Det var ungefär lika många studier som pekade åt båda hållen, och i den absolut största studien tittade man på fasteinsulin och viktförändringar. I kohorten med yngre (18-30 år) såg man ingen effekt, men i den med personer mellan 45 och 64 år såg man att de med högt fasteinsulin gick upp lite mindre i vikt.

Det är förstås svårt att förstå orsak och verkan utifrån den här typen av studier, men sammantaget stöder inte forskningen att högt insulin skulle vara en viktig orsak till viktuppgång.

Inflammation

Man har sett att en viktig komponent som bidrar till insulinresistens och medföljande förhöjt insulin är inflammation. Det är en faktor som skiljer överviktiga med bättre glukoskontroll jämfört med sämre. Överätning/ övervikt och skräpmat är två faktorer som tillsammans och var för sig kan bidra till kronisk låggradig inflammation. Skräpmat gör dessutom att man lätt överäter och detta förstärker inflammationen. Skräpmat har också effekter på tarmfloran som kan bidra åt samma håll. Inflammation har sannolikt en viktig roll i kontrollen av energibalans, men sambanden är ganska komplexa.

Sammanfattning

Jag tror alltså att det stora problemet är överätning och felätning. Detta kan leda till både övervikt, rubbad tarmflora, inflammation och insulinresistens och leptinresistens. En del av de här påverkar varandra, men det finns inte mycket som tyder på att högt insulin i sig är en viktig orsak till viktuppgång. Insulinresistens och medföljande hyperinsulemi medför en mängd problem i kroppen. Insulinresistens i hjärnan kan bidra till måttlig övervikt, och insulinresistens i levern är kritisk för utvecklingen av diabetes. Men rollen när det gäller viktuppgång är inte alls så stor som många vill påskina. Eftersom leptin är det hormon som används för reglering av kroppsfett så är det ett mer centralt hormon för kontrollen av övervikt jämfört med insulin som främst regelerar blodsockernivån. Överätning och felätning kan ge leptinresistens, och om den kvarstår så gör det viktnedgång svårare.

 

 


4 kommentater till “Insulin och övervikt

 • johan persson

  Friska personer kan inte få högt insulin för då skulle blodsockret bli noll och personen skulle dö.
  Bara insulinresistenta kan få högt insulin.
  Dom fattar inte att dom inget fattar, dom förstår inte als hur insulin fungerar.
  Ge en person på kitava insulin så det blir samma som i en diabetiker då dör kitavabon direkt.
  En kitavabo kan drikcka läsk utan att få sjukligt högt insulin och blodglukos, det är fakta för Staffan lindeberg gjorde glukostest på dom.
  Men ger vi dom skäpmat under en längre tid så lär dom bli som vi diabetiker.
  Då får dom sjukligt högt insulin och blodsocker precis som vi får.

  Skräpmat och det du tar upp kan vara orsaken till insulinresistens och diabetes.
  Långvarig exponering för det kan ge det metabola syndromet.
  Det viktiga är att det inte är kolhydraterna i sig som orsakar insulinresistens.

  Friska som dricker läsk får en liten ökning av insulinet, fortfarande lågt insuilin och blodsockret stannar inom det normala.
  Diabetiker utsöndrar stora mängder insulin och blodsockret går över det normala.
  Fysiologin har dom totalt missförstått.

  Förenklat sifrorna är bara exsempel inte verkliga.
  Säg att 1 miligam insulin tar bort 1 desiliter läsk ur blodet, en liter läsk kräver då 10 miligram insulin.
  Insulinresistens då behövs det 5 miligam insulin för att ta bort 1 deciliter läsk, och 50 miligran insulin för att ta bort 1 liter läsk.
  En frisk person skulle dö om personen utsöndrade 50 miligram insulin av en liter läsk, noll blodsocker.
  Här gör dom något tankefel med insulin, dom tror att läsk ger sjukligt högt insuilin vilket inte är sant.
  Friska som dricker läsk utsöndrar adekva mängd insulin och blodsockret blir bara lite förhöjt, oavsett mängd.

  Insulin lagrar inte in glukos det förhindrar utsöndringen av glukos till blodet, dom har fel om alt.
  Man sa att strömmen går från plus till minus, vilket är fel men man lär ändå ut det för att slippa ändra i grundskolans läroböcker, fysiker vet att elektronerna går från minus till pluss.

  Man säger att insulin lagrar in glukos men man vet att det inte är den riktiga förklaringen.

 • fa

  En kommentar på doc bloggen, Folk pratar om annat än kolhydrater som orsak till diabetes och fetma.
  (Någon gång så får doc pudla frågan är bara när det sker.
  Han har åkt på konferenser och forskarna har fört fram nya rön och doc måste ha hört det men han tiger.)

  citat kommentar
  Apropå studier om högfettsdiet, här en intressant studie (dock musstudie) som gjorts i belgisk/fransk/svensk samverkan om tarmflora och övervikt / diabetes 2:
  http://www.nature.com/ncomms/2014/141205/ncomms6648/full/ncomms6648.html
  För oss lekmän mer tillgänglig sammanfattning:
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-12/ucdl-tii120414.php

 • fa

  Man måste skilja på det som orsakar diabetes och vad som är bra för diabetiker att äta.

  Det vi med säkerhet vet är att kolhydrater INTE orsakar diabetes.
  Folk har ätit kolhydrater ex kitava okinava, vissa folkslag äter honung inga har diabetes.
  Vi äter inte mer kolhydrater nu än vi gjorde på 1900 talet det är bara socker som har ökat.
  Orsaken till diabetes kan vara överätning, food reward, brist på motion, kemikalier, inflammation, tarmflora, eller något vi inte känner till.

  Det finns inga bevis för att raffinerade kolhydrater orsakar diabetes, noll bevis finns, det skulle kunna vara så men det är inte bevisat, och jag tror inte als på det som en förklaring.

  Vad som orsakar diabetes är en sak för sig.
  Vad som är bra för diabetiker att äta är en sak för sig.

  Diabetiker mår bra av att utesluta kolhydrater men det bevisar inte att kolhydraterna orsakade diabetes.

  Diabetes typ 1 är autoimmunt och kosten är inte orsaken.

  Det som orsakar diabetes kan även vara orsaken till leptinresistens och leptinresistens ger viktuppgång.
  Inflammation kan vara en förklaring.

  ”Överätning och felätning kan ge leptinresistens, och om den kvarstår så gör det viktnedgång svårare.”
  AF jag tror att det är omvänt leptinresistens orsakar fetma, leptinet ska skydda mot överätning, vilket studier visar.
  Nturfolk är aldrig feta oavsett födotillgången.
  Friska kan inte överäta det går inte men manga är leptinresistenta då kan man överäta.
  Lite insulinresistens och lite leptinresistens gör att man lätt går upp i vikt och man får ett lite för högt blodsocker och insulin.
  ”Why Are Thin People Not Fat Full BBC Documentary”
  https://www.youtube.com/watch?v=dAQr77QMJiw

Kommentarer modereras. Välkommen!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *