Anna Friebe


Jag har ett brinnande intresse för kost, livsstil, hälsa, natur, barn och människans utveckling. 

I mitt sökande efter kunskap om mat, livsstil och hälsa har jag funnit svar som jag vill dela med mig av. Jag hoppas kunna hjälpa människor till ett friskare och lyckligare liv mer i enlighet med vad vi är anpassade till.

Mitt sökande började när jag fick förvärrade hälsoproblem med återkommande lunginflammationer, som sjukvården inte kunde finna orsaken till. Detta var efter min första graviditet och förlossning. Efter mer än fem års tid och en flytt till Åland har jag fått bättre hjälp av sjukvården. Kanske hängde problemen samman med en envis bakterie som aldrig försvann helt av antibiotikakurerna, och kanske är den borta nu.

I mitt sökande har jag insett att kost och livsstil har enormt stor inverkan på vår hälsa och vårt välmående. Jag vill hjälpa människor att själva kunna bli friskare och hålla sig friska genom livsstilsförändringar. Jag skulle också vilja påverka sjukvården till att ha en större helhetssyn och se vikten av näringsstatus och livsstilsfaktorer.

Jag arbetar även som civilingenjör inom mjukvaruutveckling. Min familj består av man och två barn, och vi bor på Åland.

E-post: ursprungsliv [at] gmail.com
Telefon: +358 40 356 85 75