Tag Archives : Evolution


Udda djur och sexuell selektion 5

Jag såg ett ganska intressant naturprogram om olika djur som haft en udda evolutionär utveckling. Man nämnde där sexuell selektion, utan att alls förklara det. Det är ett intressant begrepp om man vill förstå hur evolutionen fungerar, och det finns många exempel på sexuell selektion i djurvärlden. Ofta handlar det om väldigt tydliga drag hos […]


Neandertalmänniskan – bokrecension

För en tid sedan läste jag Svante Pääbos bok “Neandertalmänniskan – På spaning efter försvunna gener”. Pääbo är biolog specialiserad på evolutionär genetik, och är en av grundarna till paleogenetiken. Han är direktör för Max-Planck-institutets avdelning för evolutionär antropologi i Leipzig, och är en av de svenska forskare som jag har allra störst respekt för. […]


Våra förfäder och LCHF 5

Det kommer att bli lite mer inlägg framöver om LCHF. Det känns oerhört tjatigt, men jag vill förklara tydligt hur jag tänker. En fråga som jag ser som central är hur våra förfäder kan ha ätit. När jag satt mig in i hur olika ursprungsbefolkningar ätit så har jag inte hittat något som tyder på […]


Nya typer av antibiotika?

Antibiotikaresistens är ett växande problem. Fler och fler bakteriestammar utvecklar resistens mot vanliga antibiotiska preparat, och dessa stammar sprids också alltmer. Enligt EU så leder antibiotikaresistens redan idag till 25 000 dödsfall varje år. Det är ett oerhört svårt problem att lösa, eftersom utveckling av resistenta stammar är en naturlig följd av evolutionen i en […]


”The thrifty gene” 1

“The thrifty gene” eller “den sparsamma genen” är en hypotes om att gener som gör att vi lättare lagrar på oss fett har varit gynnsamma genom historien. Om man lagrat mer i tider av överskott har man klarat sig bättre i svälttider. Många som bär på dessa gener idag är enligt hypotesen mer benägna att […]


Sex med neandertalare och mer om människans klocka

Våra förfäder neandertalarna De flesta människor på jorden, förutom de med ursprung från Afrika söder om Sahara bär på en del gener från neandertalare. För en tid sedan fick vi lite mer information om när vi kan ha fått dessa gener. I Sibirien, vid floden Irtysh inte långt från Omsk, har man hittat ett lårben […]


Med en nypa salt

Det finns inga riktigt bra belägg för att minskning av salt i kosten skulle vara till stor nytta. I Cochranes metaanalys av randomiserade studier från 2011 ser man en tendens till mindre risk för dödlighet i de grupper där man minskar saltet, men detta var inte statistiskt signifikant. Hos personer med hjärtsvikt ser man tvärtom […]


Gallsyror, PXR/ SXR och vitamin K2

Detta är den fjärde delen i serien om gallsyror och tarmbakterier. Inledningen är här. Del 2 om FXR är här och del 3 om TGR5 här. PXR är Pregnane X Receptor som finns hos gnagare. Hos människor och andra primater heter motsvarande receptor SXR, Steroid and Xenobiotic Receptor. Den skiljer sig åt mer mellan dessa […]


Innerbark – ursprunglig mat? 1

Innerbark från tall har använts som mat hos både samer, sibiriska folkslag och Amerikas ursprungsbefolkning. Man har hittat verktyg hos Neandertalare som liknar de man tar bark med hos dessa grupper, och man tror att de kan ha använt innerbarken till mat. Hos samerna har det fallit lite i glömska sedan det 1870 blev förbjudet […]