Tag Archives : Evolution


!Kung och köttätande 17

Om man är nyfiken på hur stor andel animalisk respektive vegetabilisk kost olika jägare och samlare äter, så kan det hända att man hittar denna artikel (pdf) av Cordain m fl. Där finns följande tabell: Och då blir man ju nyfiken, eller hur? Det finns två rader för !Kung, där den ena anger 33% animalisk […]


Croodarna och vetenskapen 3

För några veckor sedan var jag på bio med min sjuåring och såg självfallet Croodarna 3D. Det var ju en smått underhållande film med en hel del snygga 3D-effekter, fast vetenskapligt lämnar den en del övrigt att önska. Den handlar ju om en stenåldersfamilj, Croodarna, som av allt att döma ska uppfattas som Neandertalare, eller […]


Sediba – var är mänsklighetens vagga? 17

2008 hittade man fossil av en hominin i Malapa, Sydafrika. Denna hominin har getts namnet autralopithecus sediba, och har daterats till närmare 2 miljoner år. I förra veckan publicerades flera artiklar om dessa fynd, där man tittat på tänder och käkben, armar, bröstkorg, ryggrad och ben. Man har utvärderat likheter med andra homininer och tidiga […]


Könsskillnader i matpreferenser 4

Häromsistens seglade det upp en genusdebatt i LCHF-sfären, som inspirerade mig att skriva om något som jag funderat på länge, nämligen matpreferenser och kön. Finns det några rimliga evolutionära skillnader som skulle kunna göra att vi föredrar olika mat ur ett biologiskt perspektiv, eller är allt socialt inlärt? Hur ser det ut i traditionella samhällen, […]


Fettkvalitet – forskning och evolution 17

Detta är ett hett ämne som jag undvikit, eftersom jag inte varit tillräckligt säker på hur jag skulle tolka forskningen. Många forskare och livsmedelsverket framhåller ju att det är positivt att byta ut mättat fett mot omättat, och att vi ska öka andelen fleromättat fett i kosten. Man framhåller fisk och exempelvis rapsolja, som har […]


Gammal Y-kromosom-Adam

I november skrev jag lite om att man funnit en hittills okänd Y-kromosomlinje. För några veckor sedan publicerades studien i American Journal of Human Genetics. Detta flyttar vår gemensamma anfader bakåt i tiden med närmare 70%, dvs från 200 000 år sedan till 340 000 år sedan om vi använder den långsammare mutationshastigheten, eller från […]


Hur fort går vår klocka?

Jag skrev i oktober om nya rön om människans mutationshastighet, som visade att vårt DNA muterar långsammare än man tidigare trott, och att man därför fått flytta tidpunkter i mänsklighetens historia som man baserat på genetiska beräkningar bakåt i tiden. Några forskare har nu gjort nya beräkningar utgående från mitokondrieDNA från olika väldaterade fossil, och […]


Kaniner och neandertalare på Iberiska halvön 42

Nyligen publicerades en studie i Journal of Human Evolution, där man undersökt mängden kaninben i förhållande till andra ben i bosättningar på Iberiska halvön (Spanien/ Portugal) under tidsperioden ca 50 000 – 5000 år sedan. Här finns abstract, och här finns en artikel om studien. Man konstaterar att andelen kanin i kosten ökade kraftigt eftersom […]


TV-tips: är evolutionen över för oss?

En intressant BBC-dokumentär om den pågående evolutionen går att se på svt play i fyra dagar till. Påverkan på evolutionen av barnadödlighet har ju i princip upphört i västvärlden idag. I princip alla uppnår reproduktiv ålder. Däremot förekommer fortfarande evolution pga sexuell selektion, alla förökar sig inte i samma grad. Skillnaderna är inte så stora […]