Tag Archives : Forskning


”The thrifty gene” 1

“The thrifty gene” eller “den sparsamma genen” är en hypotes om att gener som gör att vi lättare lagrar på oss fett har varit gynnsamma genom historien. Om man lagrat mer i tider av överskott har man klarat sig bättre i svälttider. Många som bär på dessa gener idag är enligt hypotesen mer benägna att […]


Mjölk? 6

För ett tag sedan publicerades en stor svensk observationsstudie om mjölk, benskörhet och mortalitet. Man har studerat 61 433 kvinnor under i snitt 22 års tid, och 45 3339 män under i snitt 13 år. De har fått fylla i formulär om sin kost, och sedan har man analyserat samband mellan mjölkintag, benskörhet och dödlighet. […]


Sex med neandertalare och mer om människans klocka

Våra förfäder neandertalarna De flesta människor på jorden, förutom de med ursprung från Afrika söder om Sahara bär på en del gener från neandertalare. För en tid sedan fick vi lite mer information om när vi kan ha fått dessa gener. I Sibirien, vid floden Irtysh inte långt från Omsk, har man hittat ett lårben […]


Kött till fattiga barn! 1

Närmare en tredjedel av barnen i utvecklingsländer lider av A-vitaminbrist. Många barn får därför förebyggande A-vitamintillskott i hög dos var sjätte månad. Dessa tillskott ifrågasätts i en artikel i International Journal of Epidemiology. Man ger tillskottet för att studier för 20 år sedan visade på minskad dödlighet i diarré och mässling. Med bättre tillgång till […]


Kostfonden 2

Ann Fernholm presenterade nyligen Kostfonden, som är tänkt att driva fram bättre kostforskning. Detta är ett bra initiativ, tycker jag. Det är många gånger deprimerande att läsa om forskning, oavsett vad det gäller så tycks målet vara att framställa läkemedel. Till och med ny forskning där man ser hur fysisk aktivitet via en viss mekanism […]


Stephan Guyenet om leptin 9

Om du vill veta mer om det viktigaste hormonet som påverkar fettinlagring hos däggdjur inklusive människor så kan du titta på Stephan Guyenets föreläsning från AHS14 (på engelska):

What causes leptin resistance?

Den var verkligen sevärd och går igenom grunderna kring leptin, vad som orsakar leptinresistens på cellnivå och hur det kan kopplas till mat, fysisk aktivitet och övervikt. Tarmflorans inverkan diskuteras också till en del.

Om du lyssnar till frågorna efter föreläsningen får du även veta Guyenets uppfattning om vilka som har större nytta av kolhydratrestriktion. Det finns mycket intressant att läsa på Whole Health Source.


Hur kan ineffektiva behandlingar spridas? 19

Det finns gott om behandlingar och sedvänjor som är ineffektiva, men ändå sprids och fortsätter användas. En sådan sak som homeopati är ett uppenbart exempel. Andra behandlingar och metoder ger intryck av att vara betydligt mer effektiva när man tittar på forum och recensioner på nätet, jämfört med vad man kan se i randomiserade studier. […]


Med en nypa salt

Det finns inga riktigt bra belägg för att minskning av salt i kosten skulle vara till stor nytta. I Cochranes metaanalys av randomiserade studier från 2011 ser man en tendens till mindre risk för dödlighet i de grupper där man minskar saltet, men detta var inte statistiskt signifikant. Hos personer med hjärtsvikt ser man tvärtom […]


Gallsyror, PXR/ SXR och vitamin K2

Detta är den fjärde delen i serien om gallsyror och tarmbakterier. Inledningen är här. Del 2 om FXR är här och del 3 om TGR5 här. PXR är Pregnane X Receptor som finns hos gnagare. Hos människor och andra primater heter motsvarande receptor SXR, Steroid and Xenobiotic Receptor. Den skiljer sig åt mer mellan dessa […]


Gallsyror och TGR5

Detta är del 3 om gallsyror och tarmflora. Del 1 var inledning, och del 2 om FXR-receptorn, som har viktiga funktioner vad gäller nybildning av gallsyror, kolesterol- och triglyceridreglering, glukoskontroll och viktreglering. Denna del kommer att handla om en annan receptor som binder till gallsyror, TGR5. Den aktiveras mest av en sekundär gallsyra, LCA, en […]