Tag Archives : Friskvård


Tidiga insatser har effekt på barnfetma 1

British Medical Journal publicerar nu både den fullständigt intetsägande observationsstudien från Uppsala och en oerhört intressant studie från Australien, där man med ett ambitiöst program för familjer i ekonomiskt svaga områden lyckats påverka BMI hos tvååringar. Detta är alltså en randomiserad studie, där man i interventionsgruppen haft åtta hembesök av sjuksköterskor, ett före förlossningen, och […]