Tag Archives : Politik


Sämre läkemedelskontroll i EU? 1

Ni kanske har hört att vi fått en ny EU-kommission. Enligt Ben Goldacre har EU-organet för läkemedelskontroll, European Medicines Agency, EMA, flyttats från Directorate General for Health and Consumers. Istället ska det återfinnas i portföljen hos Enterprise and Industry.   Uh-oh. European Commission has moved European Medicines Agency from Dept Health & Consumers to Dept […]