Tag Archives : Socker


Sockerdebatten 2

Socker är i hetluften. Vad är socker? Vanligt socker, sackaros, är en disackarid, en molekyl där fruktos och glukos sitter ihop. Glukos och fruktos är monosackarider. De har samma kemiska beteckning, men olika struktur. Fruktos och glukos hanteras lite olika i kroppen. Hos råttor och möss har man kunnat framkalla fettlever med en kost mycket […]