Tag Archives : Sömn


Nya råd om samsovning

Socialstyrelsen förtydligar sina råd vad gäller spädbarnssömn. För att minska risken för plötslig spädbarnsdöd rekommenderar man att spädbarn under tre månader ska sova i egen säng. De tidigare råden var: Att barnet ska sova på rygg. Att mamman ska avstå från nikotin. Att amma barnet. Att barnet kan röra på sig i sängen och att […]


Stress, sömn, övervikt och e-post

Jag har sett lite ur serien ”Skinny on Obesity”, och fastnade speciellt för del sex om stress och övervikt. Det tycks finnas en tydlig koppling mellan stressrespons och bukfetma, som ju är en mer riskrelaterad form av övervikt. Intressant nog så gör ett högt blodsocker att stressresponsen blir mer uttalad, vilket skulle kunna tyda på […]


Dygnsrytm, sömn och metabolism 1

Vetenskapsradion och DN rapporterar om en studie där man utsatt försökspersoner för en treveckorsperiod med rullande 28-timmarsdygn, svagt ljus och begränsad möjlighet till sömn (6,5 timmar per 28-timmarsperiod, motsvarande 5,6 timmar per 24-timmarsdygn). Detta resulterade i ett betydligt högre blodsocker efter måltid, kopplat till en minskning av insulinfrisättningen med 32%. Vilometabolismen (BMR, Basal Metabolic Rate) […]