Tag Archives : Statistik


Problem med självexperiment 1

Biohacking/ quantified self och självexperimenterande har varit väldigt populärt i en del kretsar ganska länge. Jag ska börja med att säga att ett visst mått av självexperimenterande är ofrånkomligt och bra. Om man får en allergireaktion kan det vara bra att fundera över vad det kommer sig av. Om man i vissa sammanhang ofta får […]


P-värden och statistisk signifikans 10

I studier så brukar man presentera resultat och berätta om de var ”statistiskt signifikanta”, samt ge ett p-värde. Vi vill kanske veta om substansen A har bättre verkan mot pollenallergi än dagens mediciner. Då rekryterar vi ett antal pollenallergiker till en studie, och så lottar vi dem till två grupper. Interventionsgruppen får substans A och […]