Tag Archives : Stress


Kolhydrater och kortisol 18

Kortisol är ett viktigt hormon i kroppen, som följer en tydlig dygnsrytm. Nivåerna är som lägst innan morgonen, och de stiger hastigt för att uppnå den högsta nivån vid uppvaknandet. Kortisol är inblandat i hanteringen av litet mer långvarig stress. Där ser det till att det finns tillräckligt med energi genom att mobilisera fett från […]


Att måla in sig i ett hörn 4

Jag såg en kommentar på kostdoktorn som fick mig att haja till. Den löd sålunda: Tomater och morötter kan jag inte äta så mycket av p g a blodsockerhöjningen. Jag efterfrågade mer information, och fick besked att vederbörande kunde äta max 20 g tomater vid en måltid för att undvika blodsockerhöjning till mer än 6 […]


Stress, del 5 – mat och fysisk aktivitet 2

Nu ska jag avsluta serien om stress. Det här kommer att bli lite resonemang om några näringsfaktorer som tycks ha betydelse för stresstålighet och lite om fysisk aktivitet. Det blir ingen stor översiktsbild, utan en neddykning i några bitar som jag sett har betydelse. Jag missar säkert en del viktigt här. Kolin Kolin är ett […]


Stress, del 4, åtgärder

Som vanligt är preventiva åtgärder bäst. Hur ser ditt liv ut? Arbetar du mycket? Är det roligt och inspirerande? Lång resa till jobbet? Har du barn? Fritidsintressen? Använder du din tid på ett bra och rimligt sätt, hinner du med att göra det du tycker är roligt? Om inte bör du fundera på om du […]


Serie om stress, del 3, könsskillnader

Det finns en del skillnader i stressrespons hos män och kvinnor. Generellt har män högre kortisolrespons på stress. Det kan vara en orsak till att män oftare drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Samtidigt kan det vara så att kvinnors lägre respons till en del beror på för låg reaktivitet, och är kopplat till […]


Serie om stress, del 2, effekter 2

Stress utlöses huvudsakligen via hormonet kortisol. Kortisol ökar blodsockret och därmed kroppens tillgång till snabb energi. Kortisol ökar metabolismen av protein, kolhydrater och fett. Det undertrycker immunförsvaret och minskar nybildningen av ben. Kort sammanfattat prioriterar kroppen akuta behov, som hjärnans krav på glukostillgång, på bekostnad av mer långsiktiga behov. Tillfällig stress är ett naturligt tillstånd, […]


Serie om stress, del 1 1

Stress är något som jag funderat mycket på den senaste tiden. Det är en viktig faktor, och kan bidra till en väldig massa bra saker. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans, att ta till sig stressens positiva sidor, men inte dess negativa sidor. Detta kommer att bli en liten serie om stress: Vad […]

Sakta ner!

Stress, sömn, övervikt och e-post

Jag har sett lite ur serien ”Skinny on Obesity”, och fastnade speciellt för del sex om stress och övervikt. Det tycks finnas en tydlig koppling mellan stressrespons och bukfetma, som ju är en mer riskrelaterad form av övervikt. Intressant nog så gör ett högt blodsocker att stressresponsen blir mer uttalad, vilket skulle kunna tyda på […]