Tag Archives : Utomhus


Forskare, uteförskolor och statistik 3

Under sommaren presenterades en svensk studie där man tittat på barns hälsa och kopplingen till utomhusvistelse och utomhusmiljöer i förskolan. Man har under en vecka i maj tittat på barnens BMI och midjemått, salivkortisol och nattsömnens längd, samt föräldrars bedömning av symptom och välmående. Det rapporterats en del från den här studien som påstods visa […]


D-vitamin och frakturer 4

Greta Snellman har uttalat sig om en ny studie på D-vitamin och frakturer på äldre kvinnor som snart ska presenteras/ publiceras. DN SvD Hon påstår: Att som vuxen köpa extra D-vitamin fyller ingen funktion Den nya studien visar alltså ingen effekt, men det hindrar inte att det finns goda skäl att ta D-vitamintillskott ändå för […]


Biverkningar av råd?

Efter dagens nya larm, när Cancerfonden skrämmer för solen igen, så känner jag att det är dags att ta upp själva grundproblemet. När sjukvården använder mediciner, operationsmetoder eller andra behandlingsmetoder, så ska dessa vara ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Nya mediciner måste genomgå rigorösa tester, där man inte bara ska se att de […]


Cancerfonden mot solbränd reklam 2

Cancerfonden fortsätter att varna för solande i DN idag. Jag påminner om mitt inlägg där jag poängterar att man ska akta sig för att bränna sig i solen, men samtidigt se till att man får lite sol mitt på dagen nu när vi äntligen får solljus som kan producera D-vitamin i Norden. Cancerfondens skrämselkampanj kan […]


Varning för stolar! 2

DN har skrivit om en austaliensisk studie där man har undersökt kopplingen mellan tid i sittande ställning per dag och risk för död. Det är en prospektiv studie, där man frågat människor diverse saker, och sedan under närmare fem år följt dödligheten. Som man ser redan här så kan man inte säga något om att […]


Dygnsrytm, sömn och metabolism 1

Vetenskapsradion och DN rapporterar om en studie där man utsatt försökspersoner för en treveckorsperiod med rullande 28-timmarsdygn, svagt ljus och begränsad möjlighet till sömn (6,5 timmar per 28-timmarsperiod, motsvarande 5,6 timmar per 24-timmarsdygn). Detta resulterade i ett betydligt högre blodsocker efter måltid, kopplat till en minskning av insulinfrisättningen med 32%. Vilometabolismen (BMR, Basal Metabolic Rate) […]


Vikten av grönska

Jag lyckades ta mig till föreläsningen om naturens betydelse för rörelse och hälsa. Den var på det hela taget mycket intressant, även om det är ett mycket svårt område att studera. När det gäller observationsstudier finns ju de vanliga problemen och frågorna. Bosätter sig mer hälsomedvetna människor närmare naturområden för att kunna vistas och motionera […]